Vårdförbundet + Sensus = sant

Två kvinnor står på vars en sida om en rollup som det står Sensus på.

Malin Tillgren, vice ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne träffade i dag Anna Thim, Sensus Skåne/Blekinge för att teckna ett avtal om samverkan.

Vårdförbundet och Sensus studieförbund har träffat avtal om att i konstruktivt samarbete erbjuda ett utbud som är ett komplement till Vårdförbundets övriga verksamhet.

Avtalet ska bidra till och skapa förutsättningar för att Vårdförbundets medlemmar får ökad handlingskraft och utrymme för att själva, tillsammans med arbetskamrater och i Vårdförbundet använda sitt inflytande och påverka sin arbetssituation.