Avdelning Skåne mottog utlandsbesök

Två kvinnor som står bredvid varandra, båda ler. En av kvinnorna har en penna i handen.

Den 7-8 juni var Vårdförbundet avdelning Skåne värd för representanter från Tyskland, Norge och Danmark för kunskapsutbyte gällande sjuksköterskor. Styrelseledamot Monica Rat och Pernilla Knutsson, teamledare för utbildningsteamet tog emot besökarna.

Vårdförbundet avdelning Skåne arbetar med påverkan av utvecklingen av våra professioner, lönefrågan samt personcentrerad vård inte bara på hemmaplan men även på europeisk plan.

7-8 juni var Vårdförbundet avdelning Skåne värd för representanter från Tyskland, Norge och Danmark. Tillsammans  deltog vi i ett kunskapsutbyte gällande bland annat sjuksköterskornas grundutbildning ,specialistutbildning, lönenivåer samt utvecklingsmöjligheter. Styrelseledamoten Monica Rat representerade Vårdförbundet avdelning Skåne och arrangerade därmed dagarna.

Dana Breicht, ordförande i avdelning Skåne öppnade eventet och välkomnade deltagarna.

Med sig under dagarna hade Monica Rat med sig Pernilla Knutsson, teamledaren för utbildningsgruppen i avdelning Skåne.

Tyska delegationen som bestod av sjuksköterskor, läkare , politiker och beslutsfattare fick möjligheten att besöka Sjukvårdsrådgivningen i Malmö, Larmcentralen i Malmö samt vårdcentralen Getingen i Lund.

Vi vill rikta ett Stort tack till Sjuksköterskorna  April Malmborn, Elisabeth Lo, Ywa Boogard och Annika Malmberg som bidrog med sina intressanta och fina verksamhetspresentationer.

Delegationen fick inblick i hur sjuksköterskorna i Sverige,  med sin höga kompetens, arbetar självständig och tar kontinuerliga medicinska beslut .

Bland representanterna fanns Franz Wagner- ordförande för sjuksköterskorna i Tyskland,  Edel-Marie Thompson professor i vårdutbildning och Studiechef för sjuksköterskeutbildningen i Danmark samt Jarle Grumstad från norska sjuksköterskeföreningen.

Ami Hommel - ordförande i Svensk sjuksköterskeförening var också närvarande i en av dagarna.

Det som tydligt framkom från båda dagarna är den gedigna kompetens våra svenska sjuksköterskor har. Samtidigt visades det att våra kollegor från Tyskland kämpar för att höja sin kompetens och status i en kamp där tyska läkare håller hårt i arbetsuppgifter som i Sverige utförs bara av sjuksköterskor.

Löneskillnaderna mellan sjuksköterskorna  i deltagarländerna visade sig vara obetydliga trots olika utbildningsnivåer.

Kunskapsutbytet visar tydligt behovet som finns både på hemmaplan men också ute i Europa att påverka politiker och beslutsfattare i att inse vikten och betydelsen av sjuksköterskors unika kompetens som också måste värderas rätt lönemässigt.

Fler bilder från dagarna

Jarle Grumstad, biträdande direktör vid norsk
sjuksköterskeförening

Tyska delegationen som lyssnar nyfiket. Till vänster i första
bänkraden sitter Franz Wagner, ordförande för sjuksköterske-
föreningen i Tyskland.

Tyska delegationen får inblick i den danska utbildningen för sjuk-
sköterskor presenterad av Edel-Marie Thompson (vid fönstret),
professor i vårdutbildning och studiechef för sjuksköterske-
utbildningen i Danmark.

Monica Rat och Jarle Grumstad svarar på frågor från den tyska
delegationens koordinator.

Monica Rat och Pernilla Knutsson berättar för gästerna om
vikten med personcentrerad vård och Vårdförbundets syn
och arbete med det.