Teamledare till HSO-teamet

Vårdförbundet avdelning Skåne söker en ny teamledare till HSO-teamet (huvudskyddsombuds-teamet)

Vårdförbundet avdelning Skåne söker en ny teamledare till HSO-teamet (huvudskyddsombud-teamet) med tillträde enligt överenskommelse, dock senast 180115, och med mandat ett år i taget. Uppdraget är på facklig tid som är förhandlad med Region Skåne. Som teamledare ingår en del engagemangstid och resor i hela Skåne. Möjlighet finns att gå bredvid nuvarande teamledare.

Allt arbete ska utgå från Vårdförbundets stadgar, kongressbeslut, strategier och vision för hälsa och helhet 2018.

Teamledarens uppdrag

 • Rekrytera förtroendevalda till teamet i samråd med avdelningsstyrelsen
 • Avsluta förtroendevalds uppdrag i samråd med avdelningsstyrelsen
 • Genomföra teamarbetet inom ramen för uppdragsbeskrivningen
 • Sätta upp delmål för teamarbetet tillsammans med teamet
 • Ta fram ett ändamålsenligt och dokumenterat arbetssätt för teamarbetet
 • Informera om uppdraget till teammedlemmarna
 • Identifiera och uppskatta resursbehov utifrån uppdragets omfattning
 • Löpande följa upp arbetet och resultaten i teamets aktiviteter
 • Rapportera till avdelningsstyrelsen om resultatet i teamarbetet
 • Aktivt delta i beslutsprocesser gällande teamarbetet
 • Delta i möten med strategigruppen

Egenskaper som är viktiga i ditt ledarskap är att du är trygg i dig själv, bra på att lösa konflikter, lyhörd, kreativ, prestigelös och har förmåga att arbeta målinriktat samt vågar leda.

Din intresseanmälan ska vara inne senast 171126 med en beskrivning av dig själv och varför just du är lämplig till uppdraget. Anmälan och eventuella frågor skickas till info.skane@vardforbundet.se.

Välkommen med din ansökan!

HSO-teamet

Teamet svarar för kommunikation, informations- och kunskapsspridning till förtroendevalda/skyddsombud i Skåne. Alla i teamet bidrar till att samordna, informera och stödja förtroendevalda/skyddsombuden på alla nivåer i arbetsgivarens organisation.

Teamet stödjer och uppmuntrar förtroendevalda/skyddsombuden att ta egna initiativ i sina kontakter med medlemmar och arbetsgivaren. Teamet har kontinuerlig dialog och samarbetar med de andra teamen för att hitta gemensamma Skåneövergripande strategier för teamets arbete.

Mål för HSO

 • Att öka NMI, nöjd medlemsindex
 • Att öka stödet och informationsöverföringen mellan HSO och förtrondevalda/skyddombuden.
 • Att öka motivationen och engagemanget hos medlemmar och förtroendevalda/skyddsombuden för att stärka påverkanskraften.

- Genom bl.a. organisera skyddombudens dag minst 2 gånger/år och skyddsombudsträffar onom området 1 gång/månad

 • Att öka antalet förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatserna.
 • Att öka inflytande, delaktighet och påverkansmöjligheter där beslut fattas
 • Att få genomslag för Vårdförbundets politik i MBL/Samverkan.

- Genom att aktivt delta på MBL/samverkan.
- Deltagande i referensgrupper/arbetsgruppe bör ske efter noga övervägande.