Interimistisk ordförande utsedd i avdelning Skåne

Madelene Meramveliotaki

På dagens styrelsemöte beslutades att utse Madelene Meramveliotaki till interimistisk ordförande för avdelning Skåne.

Då Mats Runsten avslutat sitt uppdrag som ordförande i dag den 8 juni, har styrelsen för avdelning Skåne tagit ett beslut att utse Madelene Meramveliotaki till interimistisk ordförande.

Beslutet gäller fram till årsmötet den 23 september då ny mandatperiod börjar och ny styrelse, vice ordförande och ordförande väljs.