Region Skåne erbjuder ersättning för att avstå semester

Region Skåne erbjuder inför sommaren 6 000 kr i extra ersättning för att avstå en semestervecka under semesterperioden juni-augusti. 12 000 kr för 2 veckor.

I enlighet med § 10 SemL (Semesterlagen) ska förläggning av semester under sommaren eftersträva att arbetstagaren får minst 4 veckor under juni-augusti.

Erbjudandet innebär ett aktivt avstående från att ta ut en eller två semesterveckor under juni, juli och augusti. Prislappen är för 5 pass eller 10 pass.

Om arbetsgivaren inte får gehör för dessa erbjudanden kan arbetsgivaren enligt kollektivavtalet förlägga semestern även till maj och/eller september och för det finns en prislapp på en alternativt 2 semesterdagar ytterligare till den som får en eller högst två veckor under dessa månader. Man har alltså redan rätt till ersättning. Denna förändring kan ske på frivillighet eller annars förhandlas enligt 11 § MBL.

Tänk så här: För dig med månadslön 27 500 kr är en semesterdag värd ungefär 1 265 kr och för dig med 31 000 kr ungefär 1 425 kr. Det reella mervärdet i arbetsgivarens erbjudande är då inte 6 000 utan bara 4 735 kr eller 4 525 kr. Ju högre månadslön du har ju sämre är erbjudandet.

Ersättningen är dessutom innan skatt vilket bör tas i beaktning när man överväger att avstå semestervecka.

Om man mot förmodan väljer att avstå semester, gör det endast om du på förhand får beviljat semester annan tid, då det kan vara riskabelt att skjuta upp semestern utan att den blivit beviljad.

Tillgänglighetspaket 2016
Region Skåne har även fastställt en ”prislista” för hantering av extratjänstgöring inom ramen för ”Tillgänglighetspaket 2016”. Detta baseras på frivillighet utanför ordinarie arbetstid, dvs övertid. Prislistan är densamma gällande arbete för dag/kväll/helg.

Vårdförbundet vill göra er uppmärksamma på att denna prislista från Region Skåne är en försämring av de bestämmelser som finns i AB för många medlemmar. Ersättningen har en brytpunkt för grundutbildad sjuksköterska vid 27 500 kr/mån och för specialistutbildad Sjuksköterska 30 937 kr/mån. Det innebär att om du har en månadsinkomst högre än detta, får en sämre ersättning, som inte ens når upp till kollektivavtalets nivå för övertid! Om man har lägre inkomst och inte arbetar kväll eller helg, eller arbetar deltid (ej helg) kan det ses som ”vinning” för den enskilda medarbetaren.

Exempel enligt AB §20
Specialistutbildad Sjuksköterska som tjänar 32 450kr
Timlön: 32 450 / 165 = 196,67 kr/h
Kval övertid : 240 % /h
2,4 x 196,67 = 472 kr/h

+ ev OB = minimum för 8h = 3 776 kr 

Exempel enligt AB §20
Grundutbildad Sjuksköterska som tjänar 28 900kr
Timlön: 28 900/165 = 175,15 kr/h
Kvalificerad övertid enligt AB §20 : 240 % /h
2,4 x 175,15 = 420,36 kr/h

+ ev OB = minimum för 8h= 3362,88kr

Exempel enligt "Tillgänglighetspaketet"
Ersättning enligt "prislistan". Lön 28 900kr/mån
"Prislistan": 400 kr x 8h: 3 200 kr
Inget extra för obekväm arbetstid.

Prislista (2016)
Ersättning per yrkeskategori och timme:

Överläkare 1 050 kr
Specialistläkare 850 kr
Underläkare/ ST-läkare 575 kr
Specialistsjuksköterskor 450 kr
Grundutbildade Sjuksköterskor 400 kr
Medicinska Sekreterare 350 kr
Undersköterskor 350 kr
Arbetsterapeuter/Fysioterapeuter 425 kr
Logopeder 425 kr

Källa: Region Skåne 

Vårdförbundet kan inte ”förbjuda” medlemmar att avstå semester eller ta extra pass, men det är viktigt att ta hänsyn till din egen hälsa, välbefinnande och privatliv. Arbetsgivaren har ett ansvar utifrån arbetstidslagen och arbetsmiljölagen att avgöra om du är aktuell för extra tjänstgöring utöver din ordinarie tjänstgöringsgrad.

Kontakta gärna Vårdförbundet om du har frågor kring din arbetsplats. Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller info.skane@vardforbundet.se.