Förbättrad arbetsmiljö genom Personcentrerad vård i Skåne

Fyra personer, tre kvinnor och en man sitter vid ett runt bord och diskuterar. På bordet finns det en dator, en termos och kaffekoppar.

Styrelsen för avdelning Skåne har utsett en grupp som arbetar strategiskt med spridning och implementering av personcentrerad vård i Region Skåne.

I gruppen ingår (se bild) från vänster Monica Rat, styrelseledamot, Kerstin Andersson, HSO-teamet (huvudskyddsombud), Kaj Persson, Dialogteamet, Pernilla Knutsson, teamledare utbildningsteamet samt Eva Hall, HSO-teamet (ej på bild).

Syftet med gruppens arbete är att använda personcentrerad och befolkningsinriktad hälsoarbete som verktyg för att förbättra våra medlemmars arbetsmiljö.

Vill du arbeta med förhållningssättet Personcentrerad vård på din avdelning och behöver råd och stöd, får du gärna kontakta oss i frågan via e-post Monica.Rat@vardforbundet.se