Förbättrad arbetsmiljö genom Personcentrerad vård i Skåne

Fyra personer, tre kvinnor och en man sitter vid ett runt bord och diskuterar. På bordet finns det en dator, en termos och kaffekoppar.

Styrelsen för avdelning Skåne har utsett en grupp som arbetar strategiskt med spridning och implementering av personcentrerad vård i Region Skåne.

I gruppen ingår (se bild) från vänster Monica Rat, styrelseledamot, Kerstin Andersson, HSO-teamet (huvudskyddsombud), Kaj Persson, Dialogteamet, Pernilla Knutsson, teamledare utbildningsteamet samt Eva Hall, HSO-teamet (ej på bild).

Syftet med arbetet är att förbättra arbetsmiljön för våra medlemmar samt förbättra våra patienter i Skåne.

Vill du arbeta med förhållningssättet Personcentrerad vård på din avdelning och behöver råd och stöd, får du gärna kontakta oss i frågan via e-post Monica.Rat@vardforbundet.se