Ordförande har ordet - När ska arbetsgivaren vakna?

Aldrig tidigare har våra grupper varit så eftertraktade och uppskattade som under denna pandemi. Vårdförbundets medlemmar utför alltid ett viktigt arbete, det är trevligt att allmänheten förstått hur viktiga vi är. Jag undrar när politiker och högre tjänstemän ska förstå det? Inte att vi ska ha högre lön och bättre löneutveckling för att det är en pandemi, utan för att våra grupper alltid är viktiga och behöver värderas bättre.

Alla våra fyra yrkesgrupper med barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är legitimerade yrken med tre år eller mer av akademisk utbildning. Jämfört med manligt dominerade yrken inom privat sektor med tre års akademisk utbildning och likvärdig svårighet och ansvar tjänar vi under vårt yrkesliv ca 30 % mindre i lön. De senaste åren har det presenterats att Vårdförbundets grupper har haft ett bättre utfall med ca 4 % jämfört med många andra grupper. Ja, det är sant. Men det beror på att många byter arbetsgivare och därmed får möjlighet att förhandla upp sin lön och såklart påverkar löneläget inom bemanningsbranschen. Många yngre har också en god löneutveckling, men vid 35 års ålder börjar det avta och vid 45 års ålder har den nästan helt planat ut. Detta visar statistiken på nationell nivå, men det känner också många medlemmar igen sig i. Att de yngre/nyare kollegerna har samma lön som någon med lång erfarenhet och att enda sättet att få upp sin lön på är att byta arbetsgivaren. Är det verkligen såhär arbetsgivaren vill ha det? Det riskerar att utarma vården genom hög personalomsättning och att många erfarna väljer att lämna yrket helt då de tröttnat på förutsättningarna. En hög personalomsättning och där erfarna lämnar kostar på många sättet. Det påverkar den kollegiala arbetsmiljön med ständigt nya kolleger som ska lära kännas, komma in i gruppen och i arbetet. Dessutom stannar förbättringsarbeten av eller upphör helt, viktig kunskap och kompetens försvinner, patientsäkerheten kan äventyras. Självklart tar det längre tid för en ny kollega att utföra arbetsuppgifter jämfört med en erfaren. Sen får man ju inte glömma att hela rekryteringsprocessen kostar. Listan om hur en hög personalomsättning kostar kan göras lång... Våra arbetsgivare måste bli bättre på att se till att behålla sin personal!

I vårt senaste löneavtal är Skånes kommuner och Region Skåne överens med Vårdförbundet om att arbetsgivaren ska arbeta för att öka lönespridningen och att de särskilt yrkesskickliga ska prioriteras. Detta, tillsammans med en rimlig arbetsbelastning, skulle kunna få personalomsättningen att minska, kvalitén att öka och kostnaderna att minska. Arbetsgivaren måste se till helheten och inte varje kostnad för sig (kostnaden för lönerevisionen). Frågan är när arbetsgivaren ska vakna och leva upp till avtalet? Vi vill inte enbart ha tack med applåder vi vill bli rätt värderade lönemässigt!

Detta är ett uppvaknande som vi alla kan hjälpa till med. Du kan till exempel prata med din omgivning kring hur det ser ut, du kan skriv till politiker eller skriva insändare i media, prata med din chef och i hela chefslinjen uppåt om du har möjlighet samt uttala vad du själv är värd.

Jag, som ordförande, kommer tillsammans med andra fackligt förtroendevalda och anställda i Vårdförbundet att göra vad vi kan för att arbetsgivaren ska vakna. Det är hög tid – vakna!

 

Malin Tillgren

Ordförande Vårdförbundet avdelning Skåne