Utan Vårdförbundet hade det saknats en motpol till arbetsgivarens makt. Vårdförbundet är med och balanserar makten i arbetslivet samt bevakar och flyttar fram positionerna för medlemmarna.

Utan Vårdförbundet kan jag inte ha en representant med mig som stöd om jag blir inkallad på möte med arbetsgivaren. Jag har inte någon med mig som har kunskap, kontaktnät att fråga om det blir klurigt eller konstigt och som kan lyssna tillsammans med mig. Om det är ett jobbigt möte kan det vara svårt att själv uppfatta det som sägs.

Utan Vårdförbundet har jag inte stöd i den fortsatta processen. En fortsatt process som enstaka gånger leder till att arbetsgivaren vill ge en varning och/eller avsluta anställningen. Samma sak gäller i en rehabilitering. Jag går miste om den kostnadsfria arbetsrättsliga och juridiska hjälpen som erbjuds av personer med stor kunskap om komplexiteten i vården.

Utan Vårdförbundet kan jag få dyrare försäkringar, gå miste om gratis stick- och skärskadeförsäkring samt får inte någon inkomstförsäkring vilket leder till en betydligt mindre summa pengar i plånboken vid eventuell arbetslöshet.

Utan Vårdförbundet som tecknar kollektivavtal hade vi gått miste om flera förbättringar. Alla de som finns i våra övergripande kollektivavtal, som till exempel övertidsersättning, ob-ersättning, pensionsavsättning, ersättning vid föräldraledighet, fler semesterdagar och arbetstidsförkortning vid nattarbete. Våra löneavtal är andra kollektivavtal som är ytterst viktiga och genom vilka Vårdförbundet flyttat upp värderingen av våra grupper. Men här finns fortfarande mycket att göra.

Även lokalt arbetar Vårdförbundet för att få till förbättringar i lokala kollektivavtal. Ett exempel är AST, akademisk specialistutbildning, vilket ger möjlighet att läsa en specialistutbildning med full lön och ersättningar från arbetsgivaren. En annan viktig fråga är arbetstidsförkortningar för att öka möjligheten till återhämtning där det finns kollektivavtal med lägre arbetstidsmått vid kväll och/eller nattarbete.

Utan Vårdförbundet skulle vi inte ha alla duktiga och engagerade förtroendevalda och skyddsombud som kontinuerligt arbetar för förbättringar på arbetsplatsen. De är språkrören för gruppen och som arbetsgivaren måste lyssna på. De är med och bevakar arbetsmiljön och har mandat att gå vidare till arbetsmiljöverket om det skulle behövas. De har haft en extra viktig roll under pandemin, till exempel när det gäller skyddsutrustning och förändrade arbetsuppgifter.

Utan Vårdförbundet skulle vi inte ha alla drivande huvudskyddsombud som för dialog med arbetsgivare och bevakar arbetsmiljön. Utan huvudskyddsombuden hade det inte blivit känt för arbetsmiljöverket att arbetsgivaren enbart tillhandahållit kanyler utan stickskydd vid vaccinering med Pfizer. Ett ärende som arbetsmiljöverket ser väldigt allvarligt på och nu förbjudit kanyler utan stickskydd.

Utan Vårdförbundet skulle vi inte ha en förbundsstyrelse som bedriver påverkansarbete gentemot politiker och nationella beslutsfattare. Vårdförbundet var en av de stora pådrivarna för att karensersättningen skulle pausas under pandemin. Och nu fortsätter påverkan för att den ska tas bort permanent.

Utan Vårdförbundet skulle du inte få tillgång till alla de medlemsförmåner och rabatter som erbjuds.

I alla sammanhang där Vårdförbundet pratar med politiker och beslutsfattare har vi större chans att påverka och få igenom krav om vi är många. Utan dig hade Vårdförbundet blivit svagare, tack för att du är med!


Malin Tillgren

Stolt ordförande i Vårdförbundet avdelning Skåne