Nytt flextidsavtal med Region Skåne

Vårdförbundet och Region Skåne enades den 22 december 2016 om att teckna ett nytt flextidsavtal.

Ett avtal som vi är nöjda med och som har ett inbyggt skydd mot slentrianmässigt borttagande av överskjutande tid vid avstämning

Ända sedan Region Skåne sa upp det förra flextidsavtalet har vi från Vårdförbundets sida arbetat för att få till ett nytt avtal där överskjutande tid vid avstämning inte tas bort hur som helst. Nu har vi lyckats och det är vi glada och stolta över.

Flextid kan dock inte införas hur som helst, det ska överenskommas mellan arbetsgivaren och förtroendevald på arbetsplatsen. Finns ingen förtroendevald på arbetsplatsen kan inte flex införas.

Det finns många medlemmar som saknat flextidsavtalet och som åter får möjligheten att flexa med detta nya avtal. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det finns arbetsplatser som inte önskar införa flextid. Vårdförbundet uppmanar därför att alla medlemmar och förtroendevalda att föra en bred dialog mellan sig om fördelar och nackdelar innan flextid införs på arbetsplatsen.

Flextidsavtalet med Region Skåne

Vid frågor om det nya flextidsavtalet kontakta Vårdförbundet på

Info.skane@vardforbundet.se