Nytt avtal med Region Skåne

Tack till er alla, medlemmar och förtroendevalda, som kämpat tillsammans med oss i arbetstidsfrågan! Vi har nått historisk framgång i den viktiga frågan om betald återhämtningstid.

Region Skåne och Vårdförbundet har enats, står det i det gemensamma pressmeddelande som släpptes i går kväll. 

- Ja, nu har vi tillsammans funnit en lösning som båda parter kan stå bakom säger Janet Parmvi, Förbundsombudsman. Så här i slutskedet har parterna jobbat fantastiskt lösningsfokuserat och det vill vi särskilt tacka Regiondirektör Alf Jönsson och hans medarbetare för betonar hon.

Tillsammans med Mats Runsten, Ordförande i Avdelning Skåne och Madelene Meramveliotaki, styrelseledamot, har hon under nästan två års tid haft förhandlingar med Region Skåne om villkor som gäller arbetstid.

Janet fortsätter;

- Vårdförbundet har under många år sett att det behövs regleringar för arbetstiden, särskilt när det gäller nattarbete och nattarbete i rotation dag/natt. Vi har haft fokus på återhämtningstid och har i alla våra samtal beskrivit det som ett kvotvärde. Vårt mål har hela tiden varit att den som arbetar natt skall få villkor som ger bättre återhämtning än tidigare avtal.

- Nu har vi i ett nytt avtal skapat bättre nivåer. Dock inte med kvoter utan med fasta veckoarbetstidsmått. Tidigare mått vid ständig natt var 36 timmar och 20 minuter. Det centrala avtalet gav 34 timmar och 20 minuter och i det nya lokala avtalet har vi nu fått en sänkning ner till 32 timmar. En värdefull sänkning säger Janet.

För rotation i övrigt står det nya centrala avtalets nivåer fast. Vid 20 % natt blir arbetstiden 36 timmar och 20 minuter och jobbar man 30 % natt blir arbetstiden 34 timmar och 20 minuter. Det nya här är att vi slipper vänta till april 2018. Nu införs detta succesivt under våren 2017, ett helt år tidigare säger Janet glatt! 

- I en förhandling för parterna ofta in extra ingredienser. Arbetsgivaren ville ha flexibilitet med timbank och Vårdförbundet ville ha ett flextidsavtal utan risk för att tappa bort ersättning för arbetad tid. Här enades vi om en lösning om vårt förslag till flextidsavtal och en timbank för verksamheter där det finns behov som begränsas till +/- 20 timmar vid avstämningstillfällena. 

-Vi har även enats om att teckna kollektivavtal om villkor för sjuksköterskor under specialistutbildning, det Vårdförbundet benämner AST. Vi kommer även att återinföra samverkan mellan parterna på regioncentral nivå.

Det som media fokuserat på under lång tid är missnöjet bland olika yrkesgrupper och på lokala arbetsplatser runt om i Skåne. Vårdförbundets ingång har varit att skapa ett hållbart avtal för alla 10 000 medlemmar i Regionen.

Janet reflekterar och säger;

 -Vi värnar kollektivet och kollektivavtalet så att alla vet vad som gäller. När man gör avtal för så många vet vi att inte alla upplever att man får ta del av framgångarna men vi har flyttat positionerna till ett läge som aldrig tidigare funnits varken i vårt huvudavtal eller i några lokala kollektivavtal. Detta skall vi glädjas åt! Men för att lösa särskilt besvärliga sektorer har parterna utöver det som gäller för alla, beslutat om att teckna regionövergripande avtal för vissa enheter.

Först ut är all förlossningsverksamhet i Skåne. För dessa kommer en ytterligare sänkning av arbetstidsmåttet vid rotation att ske. Vid 20% natt är arbetstidsmåttet 34 timmar 20 minuter och vid 30% natt, 32 timmar.

IVA avdelningarna i Lund, Malmö, Kristianstad och Helsingborg. Kommer att få samma arbetstidsmått men också en timbank med en begränsning på +/- 20 timmar.  

På tur står sedan avtal med kvoter för Neonatal, Akutmottagningarna och barnakuterna i Skåne där vi behöver arbeta med kvotvärdena så att de ligger i linje med överenskommelsen ovan.  

- Som ni ser kommer det att krävas en stor insats framöver och parterna är införstådda med att våren 2017 kommer att innehålla mycket arbete tillsammans med er och era förtroendevalda på arbetsplatserna.

- För er som inte känner att ni är omnämnda i denna text: Misströsta inte,  vi har nu helt nya förutsättningar för framtida avtal lägger hon till med ett stort leende!