Ny arbetsfördelning i avdelning Skånes styrelse

Med anledning av att avdelningsordförande Mats Runsten kommer att avsluta sitt uppdrag innan ordinarie årsmöte så kommer avdelningsstyrelsen att ha ett styrelsemöte 8 juni för att diskutera uppkommen situation.

Ny avdelningsordförande kan enbart väljas av årsmötet, men det behöver finnas en ledning inom avdelning Skåne fram till årsmötet och det är bland annat detta mötet 8 juni ska handla om. Det kan finnas olika lösningar och det finns olika åsikter om hur detta bäst ska ske. 

Förbundsstyrelsens presidie har gett avdelning Skåne rådet att fördela arbetsuppgifter och ledning inom sig fram till årsmötet den 23 september. Anledningen till detta är att vice ordförande är sjukskriven.

Detta är bara en tillfällig  lösning då det endast är ett årsmöte som kan utse ordinarie ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter. Med tanke på att det är mindre än tre och en halv månad kvar till ordinarie årsmöte bedöms det som svårt att hålla ett extra årsmöte dessförinnan.