Nu har vi utsett Årets skyddsombud i Skåne

Årets skyddsombud 2019 Jacqueline Mkada

Årets skyddsombud är en av de personer som engagerar och målmedvetet skapar en bra arbetsmiljö.

Skyddsombuden är en av de viktigaste personerna på arbetsplatsen som driver på utvecklingen på arbetsplatserna och kommer med förslag och idéer om vad som kan förbättras i arbetsmiljön. Därför blev det en svår uppgift för styrelsen att välja bland alla nomineringar som inkommit. 

Grattis alla fantastiska skyddsombud och ett extra stort grattis till:

Jacqueline Mkada som blev Årets skyddsombud 2019!

Motiveringen löd:

Jacqueline har inte bara ett stort kunnande som förtroendevald, skyddsombud och huvudskyddsombud, hon har också en energi som få, och har bland annat lyckats med att rekrytera och en mängd nya skyddsombud i sin förvaltning och hålla engagemanget levande hos samtliga skyddsombud. Hon finns alltid där som stöd till övriga förtroendevalda i sin förvaltning och till fackliga kollegor i andra sammanhang. Man kan alltid bolla med Jacqueline kring stort och smått och hon är en facklig kollegial tillgång!

Jacquelines framtoning är klok, kunnig, erfaren, eftertänksam och ödmjuk. När så krävs kommer skärpan fram, välgrundad och kompetent. Jacqueline har pondus, på ett bra sätt. Hon inger respekt, inte för att hon är en motpart till arbetsgivaren utan tvärtom för att hon får arbetsgivaren att förstå att Vårdförbundet och arbetsgivaren – trots att vi är motparter i en del - styr skutan tillsammans.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för Jacquelines förtroendeuppdrag som skyddsombud och huvudskyddsombud, och hon har en fallenhet för att identifiera var de små fallgroparna i arbetet finns, de som skulle kunna leda till större problem om man inte arbetar systematiskt med dem.

Jacqueline är också en väldigt trevlig facklig kollega, utan prestige, kunnig och klok, med en tydlig strävan att utföra sitt förtroendeuppdrag på bästa sätt, för medlemmarnas skull.

Jacqueline Mkada