Ledamöter till Folksams bolagstämma

Nina Wallin och Anna Hansson blev direktvalda till ordinarie ledamöter i Folksams bolagstämma och tackar för förtroendet.

Nina Wallin från Vårdförbundet avdelning Skånes dialogteam blev ordinarie ledamot för sakförsäkningar och Anna Hansson, styrelseledamot i avdelning Skåne blev ordinarie ledamot för Livförsäkringar.

Våra kandidater kommer att delta på Folksams bolagstämma den 11 april för att vara med och påverka så Folksams gruppförsäkringar till Vårdförbundets medlemmar kan bli ännu bättre.