Arbetsmiljön för våra medlemmar på SUS lever inte upp till interna värdeord och policys

Fem personer står bredvid varandra i en korridor, fyra kvinnor och en man. Dom ser allvarliga ut.

Styrelsen för avdelning Skåne tillsammans med avdelningens förbundsombudsmän och förvaltningshuvudskyddsombud har träffat ledningen för SUS.

Anledningen till detta möte var att arbetsmiljön för våra medlemmar på SUS inte lever upp till de värdeord och interna policys som arbetsgivaren själv har skapat och ska rätta sig efter och det dessutom vad Vårdförbundet anser vara en kränkning av föreningsrätten.

Budskapet till arbetsgivaren är enkelt:

STOPP! Respektlöshet och kränkningar mot våra förtroendevalda och våra medlemmar ska upphöra! Vi ska bemötas med respekt i våra uppdrag som förtroendevald och i vår profession.

Vi tappar förstås inte hoppet om att fortsättningsvis ha en konstruktiv dialog samt att arbetsgivaren, efter dagens dialog sätter in konkreta åtgärder utan dröjsmål. Vi kommer dock att tvisteförhandla tills arbetsgivaren får till en attitydförändring hos sina representanter på SUS.

Nu räcker det!