Intresseanmälan till Utbildningsteamet i Vårdförbundet avdelning Skåne

Förtroendevalda och medlemmar är grundläggande för vår organisation. Inflytande, delaktighet och påverkansmöjligheter är byggstenar som gör oss starkare. Därför arbetar vi förtroendevalda inom avdelning Skåne i team. Teamen arbetar Skåneövergripande för att nå medlemmar, förtroendevalda och möta arbetsgivaren där det behövs.

Nu söker vi i Utbildningsteamet entusiastiska och engagerade förtroendevalda och anställda inom region Skåne som vill arbeta i vårt team. Egenskaper som vi anser viktiga är engagemang, god samarbetsförmåga samt talang/förmåga att prata inför en grupp.

Uppdraget lämpar sig väl för att kombinera med kliniskt arbete. Utbildningarna genomförs i Malmö övrig tid kan placeringsort diskuteras.
Uppdraget utgår från facklig tid och uppdraget är fram till 31 januari 2017.

Avdelningsstyrelsen har övergripande mål och syfte för varje team. Uppdraget är att utveckla och genomföra aktiviteter, i enlighet med uppsatta mål och syfte.

Som teammedlem beslutar du tillsammans med teamledare, om arbetets inriktning utifrån de övergripande mål uppsatta av avdelningsstyrelsen. Du kommer att ha ansvar för att:

  • Operativt delta i och genomföra uppgifter och/eller aktiviteter
  • Arbeta i enighet med utbildningsteamets uppdrag och mål
  • Komma överens om delmål för teamarbetet tillsammans med teamledaren
  • Informera teamledaren om arbetes fortskridande
  • Ta personligt ansvar för resultatet

För vidare upplysningar eller frågor, kontakta Teamledaren:

Regina Laumann

040-333887
0725-998667

Välkommen med din intresseanmälan till Vårdförbundet avdelning Skåne till info.skane@vardforbundet.se  Intervjuer till uppdraget kommer att ske löpande.

 

Mål och uppdrag för Utbildningsteamet

Utbildningsteamet består av förtroendevalda med intresse och motivation att förmedla information och kunskap till förtroendevalda/skyddsombud. Teamet utbildar förtroendevalda till att Vilja & Våga ta sig an sitt uppdrag genom ökad kunskap.

Teamets uppdrag

Teamets uppdrag är att utbilda förtroendevalda och medlemmar på olika nivåer i organisationen.

Teamets Mål

  • Att öka medvetenheten om Vårdförbundets politik, grundläggande värderingar och ställningstagande i olika frågor, hos våra medlemmar och förtroendevalda.
  • Att öka genomslagskraften för Vårdförbundets politik och frågor hos arbetsgivaren och andra viktiga parter.