Intresseanmälan till teamledaruppdraget i Vårdförbundet avdelning Skåne

Styrelsen behöver nu utse en ny teamledare med entusiasm och engagemang som ska föra och utveckla Dialogteamet mot verksamhetens uppsatta mål.

Uppdraget är på ett år i taget och utgår från facklig tid. Uppdraget innebär en del ideellt arbete och resor inom Skåne. 

Som teamledare för Dialogteamet kommer du att ingå i strategigruppen. Här förs dialog och ges möjlighet till inflytande och i viss mån beslutsfattande rörande teamarbetet. Tillsammans med styrelsen rekryterar du ev nya medlemmar till ditt team. Du och ditt team beslutar sedan om arbetets inriktning utifrån de övergripande mål som teamet har fått från styrelsen enligt organisationsplanen.

Du kommer att ha befogenheter och ansvar för att:

  • Genomföra teamarbetet inom ramen för uppdragsbeskrivningen
  • Informera om uppdraget till teammedlemmarna
  • Identifiera resursbehov för teamarbetet
  • Löpande följa upp arbetet
  • Följa upp resultaten i teamets aktiviteter
  • Rapportera till strategigruppen om resultatet i teamarbetet
  • Aktivt delta i beslutsprocesser gällande teamarbetet

Egenskaper som är vikiga i ditt ledarskap är att du trygg i dig själv, bra på att lösa konflikter, lyhörd, kreativ, prestigelös och har förmåga att arbeta målinriktat samt vågar leda. 

Mål och uppdrag för teamet

Välkommen med din intresseanmälan till info.skane@vardforbundet.se så fort som möjligt. Dock senast den 15 februari 2017. 

Vid frågor kontakta:
Madelene Meramveliotaki 0725-99 74 06
Styrelseledamot 

Maria Andersson 0725-99 82 16.
Styrelseledamot