Är du intresserad av att driva Vårdförbundets frågor?

8 kvinnor i en utbildningslokal, 3 personer står upp och utbildar framför en filmduk, övriga sitter ner vid ett bord.

Nu behövs det fler förtroendevalda till våra team. Spännande uppdrag där teamen arbetar Skåneövergripande för att nå medlemmar, förtroendevalda och möta arbetsgivaren där det behövs.

Medlemmar och förtroendevalda är grundläggande för vår organisation. Inflytande, delaktighet och påverkansmöjligheter är byggstenar som gör oss starkare. Därför arbetar vi förtroendevalda inom avdelning Skåne i team. Teamen arbetar Skåneövergripande för att nå medlemmar, förtroendevalda och möta arbetsgivaren där det behövs.

Vill du bli en av oss?

Vill du driva Vårdförbundets frågor och är entusiastisk, engagerad, har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad samt har talang/förmåga att prata inför en grupp då är du välkommen med din intresseanmälan. För att du ska vara aktuell ska du minst genomgått Vårdförbundets grundutbildning. Mentor och handledning erbjuds.

  • I Dialogteamet är behovet totalt 150%. Vi ser gärna att dessa utgår från nordöstra Skåne.
  • I HSO-teamet finns det tre heltidsuppdag:
    - Division psykiatri, förvaltning Sund
    - Division somatisk sjukhusvård, förvaltning Sund
    - Inom förvaltning Kryh
  • I Utbildningsteamet är behovet en person och det lämpar sig väl för att kombinera med kliniskt arbete. Utbildningarna genomförs i Malmö, övrig tid kan placeringsort diskuteras.

Uppdraget är fram till 31 januari 2019. Tid för uppdraget är framförhandlat med Region Skåne och därför krävs anställning inom regionen.

Avdelningsstyrelsen har övergripande mål och syfte för teamen och respektive team beslutar om hur de ska utveckla arbetet och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå dessa. Det kan förekomma en del ideellt arbete och resor inom Skåne.

För vidare upplysningar eller frågor, kontakta:

Teamledare för Dialogteamet:
Nina Wallin, tel. 0725-998485 eller nina.wallin@skane.se

Teamledare för Huvudskyddsombudsteamet, HSO:
Cecilia Kadanik, tel. 042-406 12 80 eller cecilia.kadanik@mittvardforbund.se

Teamledare för Utbildningsteamet:
Pernilla Knutsson, tel. 0725-939307 eller pernilla.knutsson@mittvardforbund.se

Välkommen med din intresseanmälan senast den 8 december till info.skane@vardforbundet.se