Grundutbildning för förtroendevalda

13 glada tjejer på facklig grundutbildning

Det här glada gänget gick en 3-dagars grundutbildning i Malmö vecka 37 för nya förtroendevalda. Utbildningsledare var Regina Laumann och Anna-Karin Liljedahl.

Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning i tre delar- introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningsdagar.

Här finns en länk där du hittar mer information om grundutbildningarna.