"Forskare varnar för fler dödsfall"

I Kristianstadsbladet idag, den 20 juli, kan vi läsa om forskning som visar att låg sjuksköterskebemanning leder till ökad dödlighet även om sjuksköterskorna ersätts av annan personal. Trots detta får undersköterskorna ta över allt fler av sjuksköterskornas uppgifter på sjukhusen i Skåne.

Vårdförbundet Skånes avdelningsordförande Madelene Meramveliotaki kommenterar frågan:

Det oroar oss att man från regionens håll inte tar till sig av forskningen. Att traditionella sjuksköterskeuppgifter läggs på undersköterskor får konsekvenser för patientsäkerheten. 

Mats Molt, regional chefsläkare i Region Skåne, är av en annan uppfattning och menar att de noggrant ser över vilka arbetsuppgifter som överförs på undersköterskor och att patientsäkerheten inte hotas.

Läs hela artikeln i Kristianstadsbladet 20 juli, s.4.