Förkortad arbetstid i Burlövs kommun

Hälsosamma arbetstider, en klocka med tvår tecknade personer i

Efter förhandlingar har Vårdförbundet och Burlövs kommun tecknat avtal om förkortad arbetstid för sjuksköterskor som arbetar enbart natt alternativt kvälls/nattjänstgöring.

Avtalet gäller från den 1 november 2017 och genomsnittlig arbetstid utgör 32 timmar under beräkningsperioden.