Facket kritisk till Regionens lösning på sjuksköterskebristen

Undersköterskor som tar över sjuksköterskornas arbetsuppgifter riskerar patientsäkerheten och försämrar arbetsmiljön. Den kritiken riktar Vårdförbundet mot Region Skånes lösning på sjuksköterskebristen.

På flera av Skånes sjukhus får undersköterskor ta över sjuksköterskors arbetsuppgifter. Vårdförbundet är starkt kritiska. Den 18 juli gör SVT Nyheter ett inslag om frågan.

Se hela inslaget här.