Nytt kollektivavtal rörande bransch ambulans

Ambulanssjuksköterskor tar ut en patient som ligger på bår från en ambulans

Synd att inte de nya veckoarbetstiderna rörande nattarbete börjar gälla direkt, säger Rickard Uppenberg, huvudskyddsombud för Falck AB i Skåne.

Nu får du som arbetar i privat ambulans motsvarande villkor kring nattarbetstid som dina kollegor i landstingsdriven ambulans. Vårdförbundet har slutit ett centralt avtal med Almega Vårdföretagarna som är långsiktigt och hållbart och som ska ge dig vila och återhämtning. Läs hela artikeln

Rickard Uppenberg, huvudskyddsombud för Falck Ambulans AB i Skåne tycker att det är synd att inte de nya veckoarbetstiderna rörande nattarbete börjar gälla direkt. De börjar gälla först efter nya upphandlingsavtal och tyvärr kan det i Skåne nog dröja ganska länge innan medlemmarna får glädje av detta om inte arbetsgivarna vill att de ska börja gälla tidigare.

Rickard tycker att det är tråkigt att inte jouren har förändrats i det nya avtalet samt att lönerevisionsdatumet flyttats fram då medlemmarna kommer att förlora en del på detta. Samtidigt håller Rickard med om att det är en milstolpe att vi har fått in hälsosamma arbetstider i ett privat kollektivavtal.

Huvudskyddsombudet John Tällberg på Samariten Ambulans AB i Skåne känner sig ganska nöjd med det nya avtalet. De medlemmar han hittills hunnit vara i kontakt med verkar också nöjda. John ser positivt på att det nu finns villkor rörande utbildningsanställning reglerat i kollektivavtalet. John tar också upp att de är nöjda med att Vårdförbundet kunnat få igenom mycket i nya avtalet men att samtidigt eftergifterna inte varit så stora som Vårdföretagarna ursprungligen var ute efter. Däremot tycker även John att det var tråkigt att inte jouren förändrats i det nya kollektivavtalet.