Ängelholms kommun först ut i Skåne när det gäller AST

Stort och hjärtligt grattis till Ängelholms kommun som är banbrytare i Skåne gällande AST (Akademisk tjänstgöring) för sjuksköterskor.

Detta avtal främjar att fler sjuksköterskor kommer vilja satsa på specialistkompetens, vilket kommer höja kunskapsnivån i hela arbetsgruppen via naturlig kunskapsöverföring. Beslutet som är taget gynnar såväl organisationen som medborgare.

Så här säger Filippa Kurdve, verksamhetschef i Ängelholms kommun:

-       Vi är stolta över att vara först ut i Skåne, och det rimmar väl med vår ambition att vara modiga och hitta lösningar som ligger i framkant. Detta är såklart ett sätt för oss att stärka vårt varumärke och bli attraktiva som arbetsgivare, men det är också en viktig åtgärd för att möta de utmaningar som vi står inför, bl a det nya hälso- och sjukvårdsavtalet i Skåne. Det är ett nationellt intresse att fler specialistutbildar sig och därmed hjälper till att höja kompetensnivån bland sjuksköterskorna inom den kommunala hemsjukvården, detta är ett sätt för oss att bidra.

Vid frågor gällande AST i Ängelholmskommun, kontakta Fredrik Bröndum via tel 0431-87000 eller fredrik.brondum@engelholm.se

Läs mer om AST