Årsrapport 2015 avdelning Skåne

2015 har präglats av bristen på våra yrkesgrupper inom vårdens alla sektorer. Det visade sig inte minst under sommaren då medlemmar i både kommuner och region hörde av sig och berättade om sin arbetssituation och sin oro för patientsäkerheten.

Bilden bekräftades av arbetsgivarnas sommarrapporter som visade på en ohemul mängd extrapass och uteblivna semesterveckor. Skånes Universitetssjukhus i Lund stängde akutmottagningen nattetid under hela sommaren på grund av sjuksköterskebrist och effekterna av personalbristen runt om i Skåne kvarstod under hösten.

Hösten har inneburit liknande personalpolitiska svårigheter och vårdkrisen verkar hålla i sig. Förhandlingarna om AST och hälsosamma arbetstider går trögt med lokala arbetsgivare som dagdrömmer om ett aldrig sinande flöde av våra yrkesgrupper. Kanske lossnar det 2016?

Läs hela Vårdförbundet avdelning Skånes årsrapport 2015