Årsrapport 2016 för avdelning Skåne

Händer runt smiley

Året 2016 fick en rivstart med ett första möte om arbetstider redan första veckan i januari och som sen följdes av en lång rad möten som arbetstider med Region Skåne.

Röster höjdes ute i verksamheterna för hälsosammare arbetstider och uppsägningar lämnades in av sjuksköterskorna på IVA i Kristianstad fjärde veckan i januari.

Under våren fick villkorsfrågorna allt större betydelse för medlemmarna. Specialistutbildade sjuksköterskor på Intensiven i Malmö krävde löneförhöjning med 30 procent för att stanna kvar. I Helsingborg hade en tredjedel av narkossjuksköterskorna sagt upp sig sedan årsskiftet. I april verkställdes uppsägningarna för många av sjuksköterskorna på IVA i Kristianstad och verksamheten tvingades ställa om. Under tiden förhandlade vi i Vårdförbundet med ledande regionpolitiker och tjänstemän i hopp om att finna en lösning, men utan framgång. Den 1 juli sa 32 barnmorskor upp sig i Helsingborg och krisen i regionen blev allt värre.

Den 17 september kallade Vårdförbundet avdelning Skåne till ordinarie årsmöte. Motionärer krävde hela avdelningsstyrelsens avgång på grund av missnöje med beslut som styrelsen fattat under året. Sluten omröstning skedde och motionärerna fick avslag på sitt yrkande. Det var en prövning för den lokala organisationen men där avdelningsstyrelsen med stor majoritet fick medlemmarnas fortsatta stöd.

Den 22 september mötte vi medlemmar från anestesi i Malmö och diskuterade en eventuell uppsägning av deras arbetstidsavtal, en uppsägning som senare verkställdes. Ytterligare press på arbetsgivaren i arbetstidsfrågan alltså. Den 12 oktober kom nyheten om att nattbarnmorskorna i Malmö sagt upp sig efter missnöjde med arbetstiderna. Den 20 oktober och 11 november mötte vi Region Skåne i ett försök att enas i arbetstidsfrågan, utan resultat.

Centrala förhandlingar i Stockholm mellan Vårdförbundet och SKL gick in i ett intensivt skede under hösten. I Skåne valde vi att invänta resultatet från de centrala förhandlingarna i stället för att fortsätta förhandla lokalt. Den 1 december resulterade de centrala förhandlingarna i ett nytt avtal. De fick fart på förhandlingarna i Skåne och den 22 december var vi överens med Region Skåne om ett nytt lokalt arbetstidsavtal som till och med är bättre än det centrala avtalet. Vi undertecknade även ett nytt flextidsavtal och ett nytt samverkansavtal. Mycket arbete återstår men det får bli en fråga för 2017.

Våra fantastiska team i Vårförbundet Skåne har utbildat, hjälpt medlemmar, engagerat och inspirerat mängder av medlemmar under året. Många hundratals medlemsmöten har det blivit under 2016. Med det slutar 2016 och 2017 tar vid.    

Läs hela årsrapporten 2016 för avdelning Skåne