Årsmötet för 2017 avslutat

Den 23 september höll Vårdförbundet avdelning Skåne sitt årsmöte där man bland annat röstade fram en styrelse, kongressombud och valberedning inför ny mandatperiod. Se bildspel från årsmötesdagen.

Tillförordnad ordförande Madelene Meramveliotaki hälsade alla välkomna och inledde mötet.

Vårdförbundet fyller 40 år och detta uppmärksammades med  med en hälsning från förbundsordförande Sineva Riberio samt en film framtagen av Vårdförbundet där man följer några medlemmar i sitt arbetsliv och privatliv.

Johan Larson och Ann Johansson, båda vice ordförande i förbundsstyrelsen valdes till mötesordförande och ledde mötet genom val och motioner.

Ny styrelse, kongressombud och valberedning har valts. Protokoll kommer att läggas ut så snart det är justerat och klart.