Är du intresserad av att driva Vårdförbundets frågor?

Sjuksköterskor på kärlkirurgiska avdelningen på SÖS samtalar med patient. Sjuksköterskorna ler och ser glada ut.

Nu behövs det fler förtroendevalda till våra team i avdelning Skåne. Spännande och utvecklande uppdrag där teamen arbetar Skåneövergripande för att nå medlemmar, förtroendevalda samt möta arbetsgivaren där det behövs.

Vill du bli en av oss?

Vill du driva Vårdförbundets frågor utifrån Vårdförbundets stadga, kongressbeslut, mål och vision? Vi söker dig som är entusiastisk, engagerad, har god samarbetsförmåga, är lösningsfokuserad samt har talang/förmåga att prata inför grupp. För att du ska vara aktuell ska du minst genomgått Vårdförbundets grundutbildning och vara anställd i Region Skåne. Tid för uppdraget är förhandlat med Region Skåne och därför krävs anställning inom regionen. Bredvidgång, handledning och mentor erbjuds. Det ingår en del engagemangstid och resor i Skåne.

Avdelningsstyrelsen har övergripande mål och syfte för teamen. Styrelsen och teamen har kontinuerlig dialog och samarbete för att hitta gemensamma Skåneövergripande strategier.


Följande uppdrag finns lediga:

Chef- och ledarteamet

Chef- och ledarteamet ska utökas och söker därför en kollega på 100 %.

Teamet söker dig som är intresserad av chefs- och ledarskapsfrågor inom vården. Meriterande är om du har egen erfarenhet som chef och/eller ledare.

Teamet arbetar gentemot våra chefsmedlemmar i Skåne. Teamet finns som stöd till chefsrollen utifrån det personliga uppdraget samt anordnar aktiviteter för enbart chefer.

För vidare upplysningar eller frågor, kontakta: Marie-Charlotte Nilsson, teamledare för chef- och ledarteamet, tel 0725-524185 eller Marie-Charlotte.A.Nilsson@skane.se.

Utbildningsteamet

Utbildningsteamet behöver en ny kollega, uppdraget är på 100 % med huvudsaklig placering i Malmö.

Teamet utbildar nya och erfarna förtroendevalda/skyddsombud. Deras uppgift är att sprida kunskap om Vårdförbundets politik, samt att öka engagemanget och viljan att vara förtroendevald. Att öka kunskapsnivån om våra skyldigheter och rättigheter och hur vi kan samarbeta ingår också i uppdraget.

De har ansvar för TGF, tillgänglig förtroendevald, som är en medlemsservice via telefon och mail. Utbildningsteamet bistår där med råd och information till medlemmar.

För vidare upplysningar eller frågor, kontakta: Pernilla Knutsson, teamledare för utbildningsteamet, tel 0725-939307 eller pernilla.knutsson@mittvardforbund.se.

HSO-teamet

HSO-teamet söker ett huvudskyddsombud på deltid med placering i Helsingborg.

Meriterande är att du som förtroendevald har kunskap och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, samverkan och har kännedom om Helsingborgs lasarett.

HSO- teamet har en samordnande och stödjande funktion gentemot förtroendevalda/skyddsombud inom Region Skåne samt svarar för kommunikation, information- och kunskapsspridning till dem.

Som HSO medverkar du aktivt vid samverkansmöten och andra partsgemensamma möten på sjukhusnivå/motsvarande, driver frågor i enlighet med Vårdförbundets politik samt medverkar som stöd till medlem vid rehabilitering.

För vidare upplysningar eller frågor kontakta: Jenny Primorac, teamledare för HSO- teamet, tel. 0705-327924 eller jenny.primorac@mittvardforbund.se.

Lämna din intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan till uppdrag i teamen  (länk) senast den 28 november. Via länken fyller du även in vilket team du är intresserad av.

Följ Vårdförbundet avdelning Skåne på Facebook