Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ett förnyat verksamhetsstöd #1

Den nya kansliorganisationen trädde i kraft den 1 mars - och nu är det dags att rent praktiskt börja vår gemensamma förändringsresa. Det väcker många frågor om hur det ska bli nu? Vem gör vad? Och vart ska man vända sig? I detta första av flera informationsutskick den närmaste tiden hoppas vi att du får svar på dina frågor.

 

En FAQ med frågor och svar utvecklas just nu för att samla de frågor kring verksamhetsstöd som finns på ett och samma ställe. Det ska vara lätt för dig som förtroendevald att hitta rätt! FAQ:n kommer att löpande fyllas på i takt med att processer och arbetssätt i det förnyade verksamhetsstödet fastställs.

Det här kommer du få veta

I detta första utskick får du information om hur du kan få stöd kring kommunikationen med medlemmar. De närmsta veckorna kommer fler utskick att komma med information om bland annat:

 • Hur du får information om medlemmar och arbetsplatser
 • Rutiner kring aktiviteter och utbildningar
 • Styrelsens möten
 • Hantering av lokala Info-boxar
 • Registrering av förtroendevalda på arbetsplats
 • Ekonomiska rutiner

Målgrupp för informationen

Det här, och kommande, informationsutskick skickas till lokala avdelningsstyrelser och riksklubbsstyrelser. Den FAQ vi hänvisar till riktar sig till er, men även till förtroendevalda med facklig tid. Det finns även en FAQ med praktisk information som riktar sig till samtliga förtroendevalda, även de ute på arbetsplatserna. Den hittar du här.

Uppgift till dig som är ordförande

Vi har ingen möjlighet att söka fram de personer som har facklig tid. Därför ber vi dig som ordförande att tillse att de i din organisation som har facklig tid också får informationen i detta mail.

Medlemskommunikation och aktiviteter

I det förnyade verksamhetsstödet finns en ny roll, medlemskommunikatörer, som ger dig professionellt stöd och hjälp i kommunikation med medlemmar och vid rekrytering. Ambitionen är att tillsammans med dig som förtroendevald utveckla kommunikation, samarbete och arbetssätt för att ännu bättre kunna nå ut och möta medlemmarnas behov av information.

De tre medlemskommunikatörerna arbetar med gemensam kontaktväg in för att stödja samtliga avdelningar på bästa sätt. Lokala avdelningar har därmed inte längre en utpekad kontaktperson som kommunikatör.

Detta kan medlemskommunikatörerna hjälpa till med

 • Professionell resurs och kommunikativt stöd vid rekrytering samt vid utformning och publicering av information till medlemmar.
 • Webb - publicering på lokala avdelningars webbplatser.
 • Aktivitetsportalen - publicering av nya och ändring av redan publicerade aktiviteter och utbildningar.
 • Nyhetsbrev och inbjudningar till större möten.
 • Insamlande och distribution av information via webbformulär, så som nominerings- och ansökningsförfaranden i lokal avdelning.
FAQ om medlemskommunikation och aktiviteter!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -