Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej avdelningsordförande!

Medlemsdialogen är en del i processen mot att besluta om ett uppdaterat idéprogram vid kongressen i maj 2022. Den ska även bidra till att stärka relationen mellan Vårdförbundet och medlemmarna. Tillsammans formar vi förbundets framtid!

 

En del i medlemsdialogen är samtal med förtroendevalda. Utgångspunkten är att de förtroendevalda som ska delta i samtalen har begränsade kunskaper om Vårdförbundets nuvarande organisation och politik. Vi vill gärna ha inspel och tankar från medlemmar som förbundet vanligtvis inte når.

De får chansen att vara med och påverka och utforma vad som behövs för att kunna göra ett bra jobb. Vilka förändringar skulle de vilja göra i sin yrkesroll? Vill de lyfta något som känns fel på sin arbetsplats? Vad skulle de vilja påverka? De har makt, och de ska passa på att använda den!


Vad händer nu?

Nu önskar vi din hjälp med att hitta en-två förtroendevalda på arbetsplatser i din avdelning, som är intresserade av att påverka Vårdförbundets framtida politik och utveckling!

Det får gärna vara förtroendevalda som är nya i yrket och inte har andra uppdrag i förbundet. Under våren behöver de även ha möjlighet att delta i två digitala gruppsamtal på ca 2 timmar vardera, det första i april och det andra i maj. Detta sker på vardagar efter kl. 16.00 och de deltar på egen tid. Datum och tid skickas cirka en månad innan första tillfället.

Samtalen leds av ledamöter ur förbundsstyrelsen och grupperna kommer att bestå av förtroendevalda från hela landet, indelade i våra sektorer – regional, kommunal, privat och statlig sektor. För att skapa möjlighet till bra diskussioner för alla deltagare, är antalet platser i samtalen begränsat. Inför samtalen skickas det ut fika i någon form. Vi återkommer med detaljer!

Förmedla kontaktuppgifterna till emma.hed@vardforbundet.se så bjuder vi in de förtroendevalda till samtal. Vi behöver ditt svar senast den 8 mars. 


Stort tack för din hjälp!

Hälsningar
Förbundsstyrelsen

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -