Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ett förnyat verksamhetsstöd #7

Den nya kansliorganisationen trädde i kraft den 1 mars - och vi har börjat vår gemensamma förändringsresa. Den här gången får du veta mer om digital anmälan av förtroendeuppdrag, hur praktiska uppgifter på arbetsplatsen tas om hand framöver och hur du tar fram rapporter om vilka som gått facklig grundutbildning. Dessutom presenteras medlemskommunikatörerna!

 

För mycket information?

Det har strömmat in e-post under våren om det förnyade verksamhetsstödet och ibland gör läget i verksamheten att det inte finns varken tid eller möjlighet att öppna eller ta till sig allt. Informationsflödet om förändringarna har varit högt den senaste tiden.

FAQ - spara länken

Det är inte alltid enkelt att gå tillbaka och hitta just det där informationsbrevet du behöver i stunden, så därför finns all information samlad i en FAQ som du når via en direktlänk.

FAQ:n är under ständig utveckling och här samlas information löpande, på ett ställe. Eftersom innehållet är av intern karaktär går den inte att söka utan direktlänk. Spara gärna länken så att du hittar tillbaka när du behöver!

OMNIA - intranätet

På intranätet Omnias startsida finns Verksamhetsstöd för förtroendevalda och medarbetare. Där finns samtliga delar i det nya verksamhetsstödet presenterade och som du även kunnat läsa om i tidigare utskick.

Formuläret som används när du vill ha stöd eller hjälp med medlemskommunikation eller med en aktivitet och FAQ finns också på Omnia. 

Till dig som är ordförande

Tyvärr finns inte möjligheten att söka fram alla de förtroendevalda som har facklig tid i din avdelning. Därför är det önskvärt att du som är ordförande tillser att samtliga i din organisation som har facklig tid, också får ta del av den här informationen.

FAQ - Verksamhetsstöd
Digital anmälan av förtroendevald

Några avdelningar har testat att hantera anmälan och avanmälan av förtroendevald på arbetsplatsen, digitalt. Det har fungerat jättebra och därför genomförs det för alla avdelningar. Den förtroendevalda kan med några få klick anmäla sitt uppdrag och med det säger vi tack och hej till blanketterna!

 

Den digitala processen är mer tillgänglig, säkrare, modernare och billigare. Förtroendevalda behöver inte längre skriva ut, fylla i och posta en pappersblankett utan kan enkelt anmäla eller avanmäla sitt uppdrag via mobil eller dator. Eftersom inloggning krävs hämtas information om personen automatiskt från Komet.

Tack och hej till blanketterna!

Den digitala processen ersätter pappersblanketterna som inte längre ska användas. De kommer tas bort från webbplatsen och har du den sparad på din dator eller utskriven, ber vi dig att ta bort den. De blanketter som fortfarande skickas in hanteras som tidigare, samtidigt som vi fasar in den digitala processen.

Digital anmälan och avanmälan av förtroendevald
Kontorsservice på väg

Städning, sophantering och inköp av förbrukningsvaror är exempel på uppgifter som finns på de flesta arbetsplatser. Just nu pågår arbete med att samordna stöd för den här typen av uppgifter. Under hösten 2020 är förhoppningen att ha en gemensam nationell servicepartner som hjälper oss på alla lokala avdelningar.

 

Facility Management

Som en del av den nya kansliorganisationen och det förnyade verksamhetsstödet har resurserna i kansliet riktats om, för att på ett tydligare sätt användas för att ge värde till våra medlemmar.

De allmänna uppgifter som tillhör en arbetsplats sköts i dagsläget gemensamt av oss alla. Det är dock en tillfällig lösning och just nu pågår en upphandling för att hitta en servicepartner som hjälper oss med merparten av praktiska uppgifter. Det kallas för Facility Management och benämns FM.

Våra krav på kommande samarbetspartner

I det pågående arbetet söker vi en FM-leverantör som agerar proaktivt - som håller koll på och ser till att saker blir gjorda, inköpta och åtgärdade i tid så att verksamheten kan fortlöpa smidigt. Vi vill också att leverantören kommunicerar väl och har en flexibel inställning eftersom förutsättningarna i vår verksamhet varierar.  Det är även viktigt att Vårdförbundets värdeord tillit, professionalism, arbetsglädje och balans efterlevs av leverantören. 

Vad får vi hjälp med?

 • Lokalvård  
  Städning, inventering, beställning och utplacering av hygienmaterial.
 • Avfallshantering
  Hantering av papper och miljöfarligt avfall.
 • Kontorsservice  
  Hantering av bud och paket.
 • Lokalskötsel 
  Felanmälningar och ansvar för att reparationer utförs.
 • Säkerhet 
  Säkerställa att tekniska hjälpmedel är inkopplade och påkalla eventuell service. 
 • Mat och dryck 
  Ansvar för att varma drycker erbjuds genom standardsortiment.  

Tidsplan

Under maj och juni utvärderas de anbud som kommit in, förhandlas och landar förhoppningsvis i tecknande av avtal. När det är klart sägs lokala avtal upp.

Målet är att det nya avtalet startar den 1 oktober. Beroende på lokala avtal och uppgörelsen med FM-leverantören kan det ske tidigare på vissa orter.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Joakim Holm, inköps- och avtalsansvarig via joakim.holm@vardforbundet.se

Håll koll på grundutbildningen

Nu finns det möjlighet för dig som ingår i avdelningsstyrelsen att ta fram en rapport ur Komet, för att ta reda på vilka förtroendevalda som genomfört grundutbildningen, delar av den eller vilka som faktiskt behöver en påminnelse om att anmäla sig!

 

Tidigare har du kanske fått hjälp av en medarbetare att ta fram rapporten ur Komet, men nu går det fint att göra det själv. Rapporten ger en tydlig bild över vilka förtroendevalda som genomfört grundutbildningen, vilka som inte gjort det, vilka som endast genomfört dag ett eller inte och så vidare - ett bra verktyg helt enkelt! I guiden får du stöd i hur du gör din sökning i Komet.

Rapport facklig utbildning - Guide
Medlemskommunikatörerna

I det förnyade verksamhetsstödet finns en ny roll – medlemskommunikatör, som ger dig professionellt stöd i kommunikation med medlemmar och vid rekrytering. Ellen Luc, Hanna Lindblom och Helen Hammargren är medlemskommunikatörer i den nya kansliorganisationen.

 

Vad gör en medlemskommunikatör?

En medlemskommunikatör är en professionell resurs som stöder dig i avdelning eller riksklubb med synlighet och kommunikation via digitala kanaler, som webbsidor, nyhetsbrev och Aktivitetsportalen. Kommunikationen med våra medlemmar ska kännas inspirerande & engagerande, målgruppsanpassad och samtidigt möta Vårdförbundets kommunikationsplattform.

Ambitionen är att tillsammans med dig, utveckla kommunikation och arbetssätt för att ännu bättre nå ut och möta medlemmarna. 

Tillsammans med enheten för Medlemsutveckling inklusive Vårdförbundet Direkt, har medlemskommunikatörerna regelbundna möten för att samordna nationell kommunikation med det som berör den medlemsnära verksamheten. Med det sagt kan du som förtroendevald fokusera på det du vill förmedla!

Behöver du stöd i medlemskommunikation?

På intranätet Omnia finns Verksamhetsstöd för förtroendevalda och medarbetare. Här hittar du formuläret som används när du vill ha stöd eller hjälp med medlemskommunikation eller med en aktivitet. Formuläret finns även i FAQ.

Det går också fint att kontakta medlemskommunikatörerna via e-post medlemskommunikation@vardforbundet.se eller telefon.

Beställningsformulär - medlemskommunikation
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -