Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ett förnyat verksamhetsstöd #4

Den nya kansliorganisationen trädde i kraft den 1 mars - och nu är det dags att rent praktiskt börja vår gemensamma förändringsresa. Det väcker många frågor om vad som gäller nu och vem som gör vad. Veckorna innan påsk fick du sammanlagt 3 informationsbrev i din inkorg som vi hoppas svarade på många av dina frågor. Nu är det dags för den fjärde delen av beskrivningen av det förnyade verksamhetsstödet.

Detta kommer du få information om denna gång

  • Gemensam hantering av post i lokala avdelningar

All information samlas i FAQ - spara länken

vardforbundet.se/verksamhetsstod

Det är länken till allt du undrar över rörande verksamhetsstöd. I samtliga mail du kommer få hänvisar vi till denna nya FAQ för förnyat verksamhetsstöd som är under utveckling. Där kommer all information samlas för att du lätt ska hitta det du söker. Eftersom innehållet i FAQ är av intern karaktär går den inte att söka fram utan direktlänk - spara därför gärna länken så att du hittar tillbaka när du behöver.

Uppgift till dig som är ordförande


Vi har ingen möjlighet att söka fram de personer som har facklig tid. Därför ber vi dig som ordförande att tillse att de i din organisation som har facklig tid också får informationen i detta mail.

Gemensam hantering av post

I och med den nya kansliorganisationen kan vi se att förutsättningarna för att hantera fysisk post förändrats och skiljer sig åt mellan olika lokala avdelningar. För att skapa gemensamma förutsättningar och säkerställa att inkommande post tas omhand på ett sätt som garanterar att medlems rättigheter kan tillvaratas förnyas därför hanteringen av posten.

Fakturor om adressändring

Har en faktura från Svensk Adressändring dykt upp på er avdelning de senaste dagarna och väckt funderingar kring vad detta innebär? Om inte kommer det troligen komma en inom kort. Dessa dök dessvärre upp lite tidigare än avsett och, ironiskt nog, till fel postadress. Tanken var att informationen vi ska presentera här om förnyad posthantering skulle ha kommit till er innan adressändringen men ibland blir det inte som man tänkt sig. Fakturan ska hanteras av ekonomisektionen och vi hoppas att ni kan hjälpa till att skicka fakturan rätt genom att skanna den och mejla till susanne.hellfors@vardforbundet.se.

Förnyad och sammanhållen posthantering

Syftet med att förnya posthanteringen är i första hand att säkerställa att inkommande post tas omhand på ett sätt som garanterar att medlems rättigheter kan tillvaratas. Det är också för att undvika till exempel att post råkar bli liggande och inte hanteras i tid eller att känsliga ärenden öppnas och hanteras av många olika personer som vi ser ett behov av att skapa en gemensam process för vår posthantering. 

För att åstadkomma detta kommer vår fysiska post att hanteras sammanhållet och lokala avdelningar kommer inte längre att ha en egen postadress. Förändringen kommer att ske successivt under april och maj.

Läs mer om vad gemensam posthantering innebär
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -