Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Förnyat verksamhetsstöd för dig som valberedare

Vårdförbundets nya kansliorganisationen trädde i kraft den 1 mars. Det väcker frågor om hur det ska bli nu - Vem gör vad? Hur går nomineringsprocessen till nu? Var ska jag vända mig?

 

En FAQ med frågor och svar utvecklas just nu för att samla frågor om verksamhetsstöd, på ett ställe. FAQ:n fylls på, i takt med att processer och arbetssätt i det förnyade verksamhetsstödet fastställs. Det ska vara lätt för dig som förtroendevald att hitta rätt!   

I det här utskicket får du information om hur du i valberedningen får stöd i kommunikation med medlemmar.  
 
Medlemskommunikation 
I det förnyade verksamhetsstödet finns en ny roll - medlemskommunikatör, som ger dig professionellt stöd i kommunikation med medlemmar.  
 
De tre medlemskommunikatörerna arbetar med en gemensam kontaktväg in för att stödja dig på bästa sätt. Lokala valberedningar har därmed inte längre en utpekad kontaktperson som kommunikatör. 
 
Det här hjälper medlemskommunikatörerna till med;

  • Professionell resurs och kommunikativt stöd vid utformning och publicering av information till medlemmar. 
  • Publicering på lokala avdelningars webbplatser. 
  • Nyhetsbrev och informationsutskick.
  • Insamlande och distribution av information via webbformulär, så som nomineringsförfaranden i lokal avdelning inför årsmöten. 

Här kan du läsa FAQ - Medlemskommunikation och aktiviteter och hur du i valberedningen kommer i kontakt med medlemskommunikatörerna. 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -