Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Coor - vår nya servicepartner!

Städning, material, felanmälningar och inköp - nu finns Coor Facility Management på plats i hela landet för att stötta lokala verksamheter i vardagen.

Vårdförbundet har tecknat avtal med Coor Facility Management som från och med den 1 oktober 2020 tar över ansvaret för de flesta fastighetsrelaterade tjänster som Vårdförbundet har behov av. Avtalet är rikstäckande men i dagsläget omfattas inte nationella kansliet i Stockholm eller våra lokala kontor i Visby, Eskilstuna och Gävle av tjänsten. Vi tittar i skrivande stund på hur vi på bästa sätt även kan serva dessa kontor också. 

Vi är precis i början av vårt samarbete och vi får tillsammans stötta Coor i att lära känna våra lokala behov så att de kan utveckla sin service på bästa sätt. Vi följer utvecklingen av samarbetet noggrant, särskilt nu i början, med ambitionen att skapa en så friktionsfri vardag som möjligt i våra lokaler.

Nedan kan du läsa mer om den service som Coor erbjuder.

Lokalvård

Våra lokala kontor är en viktig plats där både förtroendevalda, anställda och medlemmar verkar och arbetar. Coor Facility Management ansvarar för att våra gemensamma lokaler är rena och känns attraktiva, fräscha och hållbara.

Avfallshantering

Att vi tar hand om vårt avfall på ett smart, säkert och omsorgsfullt sätt är en självklarhet i Vårdförbundets arbete för en god miljö och hållbar utveckling. Coor Facility Management ansvarar för att det sorterade avfallet transporteras från kontorslokalen till fastighetens miljörum.

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -