Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Coor - vår nya, lokala servicepartner!

Städning, material, felanmälningar och inköp - nu finns Coor Service Management på plats för att stötta lokala avdelningar i vardagen.

 

Vårdförbundet har tecknat avtal med Coor Service Management som från och med den 1 oktober 2020 tagit över ansvaret för de flesta fastighetsrelaterade tjänster som Vårdförbundet har behov av.

Avtalet är rikstäckande och gäller samtliga orter med undantag för Visby, Eskilstuna och Gävle samt nationella kansliet. Vi tittar på hur vi på bästa sätt kan serva även dessa kontor. 

Ett nytt samarbete

Vi är precis i början av vårt samarbete och vissa delar kan behöva en inkörningsperiod för att fungera som önskat. Tillsammans stöttar vi Coor i att lära känna våra lokala behov så att de kan utveckla sin service på bästa sätt. Vi följer utvecklingen av samarbetet noggrant, särskilt nu i början, med ambitionen att skapa en så friktionsfri vardag som möjligt i våra lokaler.

För dig som är mer nyfiken

I detta mejl kan du läsa mer om den service som Coor erbjuder. Vill du läsa mer ingående kring Coors uppdrag så finns mer information på intranätet Omnia.

Coors uppdrag
Rent och snyggt!

Våra lokala kontor är en viktig plats där både förtroendevalda, anställda och medlemmar verkar och arbetar. Coor ansvarar för att våra gemensamma lokaler är rena och känns attraktiva, fräscha och hållbara.

Lokalvård med Coor
Inga sopberg!

Att vi tar hand om vårt avfall på ett smart, säkert och omsorgsfullt sätt är en självklarhet i Vårdförbundets arbete för en god miljö och hållbar utveckling. Coor ansvarar för att det sorterade avfallet transporteras från kontorslokalen till fastighetens miljörum.

Hantering av lokalt avfall
Rätt pryttlar på plats!

I vår verksamhet är det viktigt att vi alltid har tillgång till det material vi behöver för att vi ska ha en trivsam arbetsplats och kunna utföra vårt arbete på ett smidigt sätt. Papper i skrivaren, diskmedel i köket, kaffe att hälla i muggen och en fungerande projektor i mötesrummet - Coor hjälper oss med detta och mycket mer!

Konferens-, kontors- och förbrukningsmaterial
Mat i deltagarnas magar!

Förtäring på en aktivitet är viktig - den ger energi till deltagarna och är dessutom ett tillfälle för välbehövlig paus! Ska ni bjuda fler än 10 personer tar ni enklast hjälp av Coor. För mindre grupper går det bra att använda annan lokal leverantör som möter Vårdförbundets krav. Du kan köpa in maten själv, välja catering eller äta ute på restaurang.

Mat och fika vid lokala aktiviteter
Funktionellt och säkert!

Lampor som fungerar, larmbehörigheter och fungerande brandlarm är exempel på saker som behöver fungera smidigt och obemärkt i en verksamhetslokal. Coor ansvarar för att hålla våra lokaler funktionella och säkra och sköter kontakten när något behöver åtgärdas.

Fastighetsskötsel, nycklar och säkerhet
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -