Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nytt avtal för dig i statlig sektor – löneökning i nivå med industrin

Vårdförbundet har den 1 december 2020 genom det gemensamma förhandlingsrådet OFR/S,P,O* slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Det nya avtalet reglerar bland annat lön och trygghet för dig i statlig sektor.

 

Löneökning motsvarande industriavtalet

Avtalet ger en löneökning i statlig sektor som motsvarar den inom industrin, och innebär att alla medlemmar får retroaktiv löneökning för de månader som avtalet sköts upp på grund av pandemin.

Det innebär en löneökning på 5,4 % över 3 år och att anställda i statlig sektor får samma löneutveckling som anställda i det privata näringslivet.

  "Våra medlemmar har slitit hårt under pandemin och är värda en löneökning under 2020. Retroaktiviteten har därför varit viktig för oss"  säger Annelie Söderberg, förhandlingschef för Vårdförbundet.

Under avtalsperioden ska lönerevisionen genomföras tre gånger och motsvara 1,8 procent per gång. Parterna är också överens om att under avtalsperioden arbeta löpande med flera aspekter av arbetsmiljö och även frågor som berör tjänstepension.

Ökad trygghet 

OFR/S,P,O har även, efter nästan 10 års förhandlingar, slutligen fått igenom kravet att sjukskrivna som är färdigrehabiliterade men inte kan gå tillbaka till sitt tidigare arbete ska få rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen.

Därutöver ska även LAS-frågan hanteras, vilket innebär att parterna tillsammans ska undersöka hur Svenskt Näringslivs och PTKs överenskommelse om anställningstrygghet påverkar statlig sektor.

 

*OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV)

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -