Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Löner och trygga anställningar i fokus i förhandlingarna för statlig sektor

Samverkansorganet OFR/S, P, O*, som Vårdförbundet är del av, sitter just nu i avtalsförhandlingar inom statlig sektor. Lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö är viktiga frågor för den fackliga sidan.

Konkurrenskraftiga löner och bättre arbetstider

Förhandlingar pågår. Det återstår ännu lite tid innan avtalet ska vara klart och tempot trappas som alltid upp allt eftersom. Utgångspunkten för OFR/S, P, O är att förhandlingarna ska ge en löneökning för medlemmarna som återspeglar utvecklingen i den privata sektorn. Staten måste kunna säkerställa sin framtida kompetensförsörjning och då måste lönerna i sektorn vara konkurrenskraftiga. En annan återkommande fråga från tidigare förhandlingar är arbetstider. Arbetsgivarsidan driver på för att verksamhetens behov ska vara avgörande. Vårdförbundet genom OFR/S,P,O yrkar istället på motsatt utveckling.

 "Det är varit viktigt för Vårdförbundet att vi fortsätter att fokusera på våra medlemmars möjlighet till vila och återhämtning", kommenterar Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Ledigt vid barnmorskebesök och regelverk vid distansarbete

OFR/S,P,O driver också frågan om att blivande föräldrar, inte enbart den havande, ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på barnmorskemottagningar.

Avtalsrörelsen påverkas även coronapandemin, då många yrkesgrupper inom staten har övergått till att arbeta på distans. Detta har aktualiserat frågan om hur regelverket kring distansarbete ser ut. Därför driver OFR/S,P,O på för att genomföra en partsgemensam översyn av dessa regler.

Vårdförbundet positiva till yrkandena

Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, är positiv till den fackliga yrkandelistans inriktning:

 "Lönefrågan är en lika viktig faktor inom den statliga sektorn som inom de andra sektorer som våra medlemmar verkar inom. Staten har även en viktig roll i att bidra till jämställdheten på svensk arbetsmarknad. Därför är det viktigt att öppna upp möjligheten för att blivande föräldrar ska kunna gå gemensamt till barnmorskemottagningen.

Covid-19 har påverkat Vårdförbundets medlemmar både i direkt och indirekt bemärkelse. Oavsett var de har sin arbetsplats är det viktigt att vi hanterar pandemins följder, skapar en fungerande arbetsmiljö och tid för återhämtning i arbetslivet."

*Vad är OFR/S,P,O?

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Ledarna, Lärarförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -