Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ditt förtroendeuppdrag på din arbetsplats upphör snart - dags för val!

Ditt mandat som förtroendevald p å din arbetsplats upphör inom kort. Se till att inte tappa kraft i påverkansarbetet - håll ett val på din arbetsplats och välj förtroendevald.

 

Ditt uppdrag har du fått i förtroende från medlemmarna på din arbetsplats. Därför fortlöper inte uppdraget automatiskt utan med jämna mellanrum behöver ett demokratiskt val hållas. Ditt uppdrag för Vårdförbundet på din arbetsplats går ut den XXXX. 

Mandatperioden tar slut, vad innebär det?

  • Ditt mandat, exempelvis rätten att företräda medlemmarna på arbetsplatsen, förhandla eller delta i samverkansmöten med arbetsgivaren gäller inte längre. 
  • Du är inte längre skyddsombud på din arbetsplats.
  • Du får inte längre information från Vårdförbundet riktad till förtroendevalda.
  • Du missar möjligheten att anmäla dig till våra aktiviteter och utbildningar för förtroendevalda.
  • Dina behörigheter i Vårdförbundets system kopplade till ditt uppdrag kommer att avslutats.

Hur gör ni för att fortsätta ha en förtroendevald?

  1. Det behöver hållas ett val på din arbetsplats där ni kollegor väljer dig, eller någon annan, att företräda er. Valet kan ske på medlemsmöte eller på annat sätt där alla medlemmar får möjlighet att delta.
  2. Anmäl uppdraget till Vårdförbundet.

När valet registrerats kommer arbetsgivaren att informeras och ny mandatperiod löper fram XXXXX 

Frågor? Kontakta någon i din lokala avdelning.

Läs om hur val går till och hur du anmäler uppdrag
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -