Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Ditt förtroendeuppdrag på din arbetsplats har upphört - dags för val!

Ooops! Har ni inte hunnit med att hålla val på din arbetsplats? Din arbetsplats är en förtroendevald fattigare och ni medlemmar har tappat kraft i påverkansarbetet. Här får du veta hur ni kan ändra på det!

Ditt uppdrag har du fått i förtroende från medlemmarna på din arbetsplats. Därför fortlöper inte uppdraget automatiskt utan med jämna mellanrum behöver ett demokratiskt val hållas. 

Ditt uppdrag som förtroendevald för Vårdförbundet på din arbetsplats gick ut den XXXXX. 

Mandatperioden är slut, vad innebär det?

  • Ditt mandat, exempelvis rätten att företräda medlemmarna på arbetsplatsen, förhandla eller delta i samverkansmöten med arbetsgivaren gäller inte längre. 
  • Du är inte längre skyddsombud på din arbetsplats.
  • Du får inte längre information från Vårdförbundet riktad till förtroendevalda.
  • Du missar möjligheten att anmäla dig till våra aktiviteter och utbildningar för förtroendevalda.
  • Dina behörigheter i Vårdförbundets system kopplade till ditt uppdrag har avslutats.

Hur gör vi för att få en förtroendevald igen?

  1. Det behöver hållas ett val på din arbetsplats där ni kollegor väljer dig, eller någon annan, att företräda er. Valet kan ske på medlemsmöte eller på annat sätt där alla medlemmar får möjlighet att delta i valet.
  2. Anmäl uppdraget till Vårdförbundet.

När valet registrerats kommer arbetsgivaren att informeras och ny mandatperiod löper fram till XXXX. 

Frågor? Kontaka någon i din lokala avdelning

Läs om hur val går till och hur du anmäler uppdrag
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -