Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Kallelse till Kriminalvårdsklubbens webbårsmöte 2018 - Val av styrelseledamöter

Styrelsen för Kriminalvårdsklubben kallar dig som medlem till årsmöte på webben mellan 3 och 10 oktober 2018. Årets viktigaste möte är årsmötet och för att så många som möjligt ska kunna delta och påverka kommer årsmötet vara helt digitalt.

Vad ska årsmötet avhandla?

Det är fyllnadsval av två ledamöter till Kriminalvårdsklubbens styrelse.

Mötespresidiet

Lena Larsson (ordförande för Kriminalvårdsklubben), hjälper till att genomföra vårt årsmöte. Hon kommer som årsmötesordförande att vara en fortlöpande granskare av processerna. Hanna Lindblom (administratör Vårdförbundet Enhet Sydost) är mötessekreterare för att upprätta ett årsmötesprotokoll.

Vi har två medlemmar som justerar protokollet:

Mikael Olsson, Anstalten Saltvik

Leonie Löfvenmark, Anstalten Österåker

Har du frågor eller synpunkter gällande ovan nämnda funktioner, så ber vi dig ta kontakt med Lena Larsson senast 28 september. Under pågående webbårsmöte kommer det inte finnas möjlighet att påverka detta.

Nomineringar till styrelsen

Här presenterar vi nomineringarna till Kriminalvårdsklubbens styrelse.

  • Ann Johansson
  • Laila Johannesson
  • Sandra Winkler 

Uppdraget sträcker sig till 2020-12-31.

Webbröstning

Val till styrelsen genomförs på webben och omröstningen pågår mellan kl. 12.00 den 3 oktober och kl. 12.00 den 10 oktober. Länk till röstningen kommer att skickas ut. Alla medlemmar är röstberättigade och vi hoppas så klart att du tar chansen att göra din röst hörd! Din röst är viktig och är anonym. Resultatet kommer att presenteras på årsmötets webbsida.

OBS! För att kunna delta i omröstningen måste du ha ett webbkonto på Vårdförbundet. Följ anvisningarna för att skapa ett webbkonto här. Har du ett webbkonto kan du enkelt ändra dina medlemsuppgifter. 

Tack för ditt engagemang!

Styrelsen Kriminalvårdsklubben

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -