Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Välkommen som förtroendevald i Vårdförbundet!

Grattis till ditt uppdrag som förtroendevald och skyddsombud på din arbetsplats! Dina kollegor har valt helt rätt som har valt just dig. Du är nu en av cirka 5000 kollegor som är vald till förtroendevald i Vårdförbundet.

Kunskap är nyckeln!

Vårdförbundet anordnar utbildning för dig som förtroendevald för att du ska få de bästa förutsättningarna för att kunna utföra ditt uppdrag. Som ny förtroendevald i Östergötland vill vi att du genomför hela grundutbildningen inom 6 månader från det att du blivit vald för att kunna verka i ditt uppdrag.  Du hittar alla utbildningar med anmälan på Vårdförbundets webbplats under Aktiviteter och utbildningar.

Grundutbildning för dig som är ny, eller ringrostig

Du börjar med webbutbildningen Nyfiken på Vårdförbundet, som handlar om Vårdförbundet och ditt uppdrag. 

Nästa steg i din utbildning är en 4 dagar lång grundutbildning. Dag 1 är en separat introduktionsdag som anordnas på din avdelning. Innan du kommer till introduktionsdagen ska du ha genomfört ovan nämnda webbkurs. Vid introduktionsdagen kommer du att få handboken för förtroendevalda, Vilja & Våga, men du kan redan nu läsa den här på webben.  Dag 2-4 av grundutbildningen anordnas gemensamt av avdelningarna Jönköping, Kalmar län, Kronoberg och Östergötland och genomförs i Linköping.

Tillsammans gör vi skillnad!

Läs om vilka utbildningar som erbjuds!
Stöd och hjälp från en coach

Som förtroendevald i Östergötland har du alltid en erfaren förtroendevald som är din coach. Du kan alltid fråga denne om du undrar något eller behöver stöd i en situation.

Kontaktuppgifter till din coach hittar du här
Informationsbank för förtroendevalda

På Vårdförbundets webbplats finns sidor avsedda för dig som är förtroendevald. Här hittar du all tänkbar information kring ditt uppdrag, riktlinjer, material, tips och hjälp. Att sätta dig in i detta är väl investerad tid!

Ta mig till sidorna för förtroendevalda!
När du reser eller gör utlägg i ditt uppdrag

Om du reser eller gör utlägg i ditt uppdrag kan du få ersättning från Vårdförbundet. Här hittar du information om förutsättningar för resande och vad du behöver göra.

Reseriktlinjer och reseräkning
Miljö och hållbarhet

Vårdförbundet är en Fair Union vilket innebär att vi arbetar för ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att vi lever upp till våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.

Läs om vad Fair Union är och hur det påverkar dig som förtroendevald
Det här är Vårdförbundet

Läs om vad Vårdförbundet står för, vad förbundets uppdrag är. hur vi är organiserade och vilka beslutsorgan som finns. Vi slår ett extra slag för att ögna igenom stadgan och Demokratihandboken - ryggraden i Vårdförbundet.

Om Vårdförbundet
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -