Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Vem är nästa förtroendevalda på just din arbetsplats?

Vi behöver bli fler förtroendevalda som är med och förbättrar våra verksamheter.

När krisen är ett faktum på många arbetsplatser, kan en förtroendevald vara vägen framåt. Men även arbetsplatser som är välfungerande gynnas av att ha en förtroendevald på plats. Det finns alltid verksamhetsnära frågor som kan drivas och områden som kan förbättras. Att vara förtroendevald är både roligt och utvecklande. Du lär dig mycket om verksamheten och knyter många värdefulla kontakter inom organisationen. Stöter du på problem finns utpekade, erfarna förtroendevalda som fungerar som dina coacher. Tillsammans kan ni göra stor skillnad på just din arbetsplats.

Till dig som inte har en förtroendevald på din arbetsplats!

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din arbetsplats? Om du har en åsikt, kan det vara början till ditt engagemang. Kanske är det du som blir nästa förtroendevalda på din arbetsplats?

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag.
Till dig som har en förtroendevalda på din arbetsplats – dags för ny- eller omval!

Det är nu dags för din arbetsplats att välja om eller välja ny förtroendevald. Den som idag är förtroendevald kan svara på dina frågor och hjälpa till att ordna medlemsmötet så att ni kan välja om den personen, om den och ni vill. Ni kan också välja någon eller några andra till förtroendevalda.

Ett medlemsmöte måste anordnas!
Du kommer väl ihåg att nominera inför årsmötet?

Hösten 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Östergötland. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

Du kan nominera fram till den 15 juni.
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -