Personcentrerad vård och utvärdering av årets löneprocess

Även denna sommar har vi översköljts med nyheter om personalbristen i vården. Inslagen har bland annat handlat om ohållbar arbetsmiljö, stora patientflöden och uppsägningar. Jag uppmanar dig till att tillsammans med dina arbetskamrater och din chef utvärdera sommaren som har varit och redan nu börja planera inför nästa sommar.

Ni kan använda följande frågeställningar som utgångspunkt: Vad fungerade bra? Vad fungerade mindre bra? Vilka förbättringar måste göras?

Personcentrerad vård

Under denna vecka träffas förtroendevalda i avdelning Östergötland. Framtidens vård är ett av de ämnen som tas upp för dialog. Vi tror att en personcentrerad vård är framtiden, det gynnar både vårdgivaren, medarbetaren och patienten. Vill du veta mer om personcentrerad vård så hör gärna av dig eller läs mer på vår webbsida.

Varför inte starta en studiecirkel om personcentrerad vård på din arbetsplats?

Utvärdering

Ett stort tack till alla medlemmar som svarat på den enkät som styrelsen skickade ut för att utvärdera årets löneprocess. Hitintills har vi fått in ca 1500 svar, det är mycket bra. En första sammanställning är gjord utifrån en stor arbetsgivare (Region Östergötland) i länet. Bland annat framkom att 80 % av respondenterna har haft utvecklingssamtal med sin chef, men bara 62 % har haft lönesamtal. Resultaten kommer att användas i samverkan och i kommande löneöverläggningar och jag kommer att använda mig av resultatet i mina möten med politiker och tjänstemän.

Manifestation

Söndagen den 4 september samlades drygt 150 personer på Stora torget i Linköping för att manifestera för en bättre vård. Det var olika talare från sjukvårdens olika professioner. En av talarna var Eva Edelönn som är förtroendevald och biomedicinsk analytiker. Hon lyfte särskilt upp den yrkesgruppen i sitt tal - utan diagnostiken ingen diagnos samt värdet av ett förbättrat teamarbete utifrån en personcentrerad vård. Alexandra Lyssarides, sjuksköterska och en av initiativtagarna, sa i sitt tal att ”detta är startskottet” och att vi gemensamt fortsätter påverkans arbetet.

Tack till er alla som engagerar er i olika frågor.

Glada hösthälsningar

Helena Eriksson
Ordförande avdelning Östergötland

Höstens aktiviteter

September

29:e årsmöte på Elite Stora Hotellet i Linköping

Oktober

1:a Vårdförbundet kommer att delta i Linköpings regnbågsparad (mer information kommer senare)
15:e Årsmöte - Vårdförbundet Student!
18:e Få koll på din pension! (Linköping)
19:e Få koll på din pension! (Motala)
23:e Det blir arbetsplatsbesök och biokväll på fyra platser i länet. Önskar du ett medlemsmöte på din arbetsplats mejla till info.ostergotland@vardforbundet.se.

November

1:a Träff för alla skolsköterskor i länet (mer information kommer senare)
8:e Vi firar röntgensjuksköterskans dag (mer information kommer senare)
Vecka 45-46 För dig som är förtroendevald anordnas nya träffar (mer information kommer senare)
Vecka 47 (medlemsvecka)