Medlemsinformation inför sommaren!

Jag bläddrar bland gamla tidningsurklipp och möts av samma slags rubriker som i dagens tidningar: ”Kris i vården”, "Stor brist på sjuksköterskor i sommar" och ”När har vi nått botten inom hälso- och sjukvården?” Är det här vår framtid?

Sommarsituationen

Vi närmar oss semestern och jag vet att läget är mycket pressat på många arbetsplatser i länet både nu och inför sommaren, trots allt hoppas jag att ni får återhämtning under semestern. Om du har frågor kring sommarsituationen eller arbetsmiljön så tveka inte att kontakta oss. Vid beordring bör en beordringsblankett från Vårdförbundet fyllas i. Ladda ner beordringsblanketten i vår medlemsbutik.

Personcentrerad vård och hälsosam arbetsmiljö

Under våren har vi haft fokus på personcentrerad vård och hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Debatten  har bl. a. handlat om personalsäkerhet. Hur påverkas vi som medarbetare i den allt mer pressade vården?  Det finns bekymmer med att rekrytera och det jobbas på olika håll på att minska verksamheten samt omfördela arbetsuppgifter mm. Men det finns inte mycket att omfördela och jag hävdar bestämt att medarbetarna är den främsta resursen. Forskningen är entydig - våra kompetenser är nödvändiga och utan oss stannar vården.

Lön och arbetstid

Under våren fortsatta vi även diskussionerna om lön och arbetstid samt den försämrade arbetsmiljön på arbetsplatsen som är kopplat till den resursbrist som råder i Östergötland. Mitt tydliga budskap till politiker och tjänstemän har varit att de flesta arbetsgivarna misslyckats med att behålla och rekrytera i den utsträckning som behövs.

Många överläggningar runt om i länet är nu avslutade och de nya lönerna börjar bli klara. Vi kommer att skicka ut en enkät till alla medlemmar för att utvärdera löneprocessen och vi hoppas att ni tar er tid att svara på den. Enkätresultatet kommer att användas som ett stöd inför nästa års lönerevison. Vi hoppas på att kunna förbättra påverkansarbetet och få till bättre löneprocesser ute i verksamheterna.

Ett stort engagemang

Jag är stolt över att vara ordförande för Vårdförbundet avdelning Östergötland. Det finns ett stort engagemang hos många medlemmar och förtroendevalda på arbetsplatser runt om i länet. Och det finns ett mod som jag beundrar. Ni är många som är med och förbättrar arbetsplatserna. Möjlighet till förändring finns men vi måste ena oss i många frågor och jobba tillsammans.

Fackligt arbete är ofta ett arbete som tar tid men vi får inte glömma bort att ha roligt. Glädje är viktigt! Jag vill rikta ett stort tack till alla som deltagit, diskuterat, engagerat sig och förgyllt varje enskild träff!

Jag önskar er alla en skön och avkopplande semester!
Helena Eriksson
Ordförande avdelning Östergötland

Vårdförbundet Direkt

Kontakta Vårdförbundet Direkt för att få personlig rådgivning i frågor om din anställning och lön, ditt yrke och medlemskap. Eller om du vill bli medlem.

Öppet vardagar: 08.00-18.00