Detta händer på ett styrelsemöte

Vårdförbundet avdelning Östergötland har en styrelse bestående av nio personer som valdes av medlemmarna på årsmötet februari 2014. Deras mandatperiod är till årsmötet 2017.

Styrelsen består av ordförande Helena Eriksson, vice ordförande Ragnhild Karlsson och styrelseledamöter Anneli Gåverud, Eva Hellman, Emma Klingvall, Maria Ljung, Ing-Marie Petersson, Helen Wilhelmsson och Lucie Yousefi. Med på mötena är också vår ombudsman Pia Molander och en administratör som för protokoll, Marie-Louise Eriksson eller Erika Isenberg. Styrelsen har en stående föredragningslista som följs och ledamöterna skickar in egna punkter för diskussion och beslut innan mötet.

Presidiet bestående av ordförande och vice ordförande planerar mötena. Det är ofta ett gediget underlag som ska läsas in innan ett möte och under dagen som mötet pågår är det livliga diskussioner som är kreativa och inspirerande.

En styrelse föreslås till årsmötet vart fjärde år av en valberedning. Valberedningen som ska bearbeta nomineringar och föreslå kandidater till styrelsen på årsmötet 2017 valdes vid förra årsmötet 2015 och består av Kristina Catania, Åke Karlsson, Linda Loftås, Britt Strömbäck, Susanne Svensson. Mer information om valberedningens arbete och hur du som medlem kan nominera kommer att finnas på webben i god tid.