Dags för nyval - nominera dig själv eller någon annan!

Många medlemmar sitter och räcker upp sin röstsedel.

”Rätten och möjligheten till delaktighet och medskapande i Vårdförbundet är vår styrka.” ur Vårdförbundets stadga.

Hösten 2017 ska det väljas ny avdelningsstyrelse, valberedning och kongressombud till avdelning Östergötland. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdragen.

Att tänka på:
• Endast medlemmar kan nomineras till uppdragen.
• Endast medlemmar kan nominera.
• Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
• Mandatperioden för uppdragen är 4 år.

Du kan nominera fram till den 15 juni. Önskar du nominera samma person till flera uppdrag så behöver du fylla i ett formulär för varje uppdrag.

Ytterligare information och inkommande nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver. Observera att nomineringarna till uppdraget som lokal valberedare inte kommer att behandlas av valberedningen.

Har du frågor är du välkommen att kontakta valberedningen.

Ladda gärna ner vårt anslag och sätt upp det på din arbetsplats!

Välkommen med din nominering!

Valberedningen avdelning Östergötland
Kristina Catania, Åke Karlsson, Britt Strömbäck och Susanne Svensson

Rollbeskrivningarna