Inkomna nomineringar inför årsmötet 2017

Tre medlemmar som sitter utomhus bredvid varandra

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 juni 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Vice ordförande

Ragnhild Karlsson

Styrelseledamot

Eva Edelönn
Helena Eriksson
Sebastian Geijer
Eva Hellman
Emma Klingvall
Maria Ljung

Kongressombud

Helena Eriksson
Sebastian Geijer
Emma Klingvall
Maria Ljung
Maria Öhrström