Inkomna nomineringar inför årsmötet 2017

Tre medlemmar som sitter utomhus bredvid varandra

Här nedan publiceras inkomna nomineringar efterhand som kandidaten har tackat ja till att bli nominerad. Sista nomineringsdag är den 15 juni 2017. Kandidaterna kommer i alfabetisk ordning.

Ordförande

Helena Eriksson

Vice ordförande

Ragnhild Karlsson

Styrelseledamot

Britt-Marie Blidfors
Eva Edelönn
Helena Eriksson
Sebastian Geijer
Eva Hellman (återtagen kandidatur)
Emma Klingvall
Maria Ljung
Ing-Marie Petersson

Kongressombud

Hedvig Axén
Eva Edelönn
Helena Eriksson
Sebastian Geijer
Eva Hellman (återtagen kandidatur)
Emma Klingvall
Maria Ljung
Ing-Marie Petersson
Anki Svedberg
Åsa Wilhelmsson
Maria Öhrström