Valberedningens förslag till årsmötet 2017

Ett stort antal medlemmar sitter samlade och håller upp sina röstkort

Ta del av valberedningens förslag till styrelse och kongressombud (uppdaterat 2017-09-28). Kongressombuden, såväl ordinarie som ersättare, är angivna i den ordning som valberedningen föreslår att de ska träda in, i det fall avdelningen får fler eller färre ombud än 9, vilket var föregående periods antal.

Styrelse

Ordförande

Emma Klingvall Personlig presentation 

Vice ordförande 

Ragnhild Karlsson Personlig presentation 

Ledamöter

Eva Edelönn Personlig presentation 
Sebastian Geijer Personlig presentation 
Eva Heijne Adolfsson Personlig presentation 
Monica Jonsson Personlig presentation
Maria Ljung Personlig presentation 

Övriga nominerade ledamöter

Britt-Marie Blidfors Personlig presentation
Ing-Marie Petersson Personlig presentation

Återtagen kandidatur

Helena Eriksson
Eva Hellman

Kongressombud

Ordinarie 

Eva Edelönn Personlig presentation 
Emma Klingvall Personlig presentation 
Maria Ljung Personlig presentation 
Ing-Marie Pettersson Personlig presentation 
Anki Svedberg Personlig presentation
Maria Öhrström
Åsa Wilhelmsson Personlig presentation 
Monica Jonsson Personlig presentation 
Sebastian Geijer Personlig presentation

Ersättare 

Hedvig Axén Personlig presentation
Åse Högstedt Personlig presentation 
Anneli Gåverud Personlig presentation 
Patrizia Björkegren
Susanne Augustsson


Återtagen kandidatur

Helena Eriksson
Eva Hellman