Hur har löneprocessen fungerat i Region Östergötland?

Förtroendevalda och ombudsmän i Vårdförbundet Östergötland har påbörjat avstämningen av årets löneprocess med arbetsgivaren Region Östergötland. Bidra med din information för att hjälpa oss i detta arbete genom att svara på några korta frågor om hur löneprocessen fungerat på din arbetsplats. Dina svar är värdefulla för oss och du är helt anonym. Tack på förhand!

Löneenkät Region Östergötland 2020

Är du chef?
Har du sett överläggningsprotokollet mellan Vårdförbundet och Region Östergötland?
Hur fick du ditt lönebesked?
Om du fått lönebesked, fick du en motivering till din nya lön?
Pratade du och din lönesättande chef utifrån dokumentet ”Bedömningsinstrument särskilt yrkesskickliga” som Vårdförbundet och Regionen är överens om att använda som komplettering till befintliga lönekriterier?
Pratade du och din lönesättande chef om dokumentet ”begreppet Särskilt yrkesskickliga” som Vårdförbundet och Regionen är överens om att använda som en komplettering till befintliga lönekriterier?
Har ni på arbetsplatsen fört samtal om begreppet Särskild yrkesskicklig?
Har du fått veta hur du ska kunna förbättra din insats till kommande år för att få en högre lön?