Om avdelning Östergötland

Vårt uppdrag styrs av kongressens beslut, årsmötets beslut och det som händer omkring oss.

Vår organisation utgår från sju ansvarsområden med förtroendevalda på regionfacklig tid samt administratörer som samordnar Vårdförbundets verksamhet. Samtliga har ett länsövergripande uppdrag.

Ansvarsområde Studenter/Akademi

Ansvarsområde Egna företagare/Privata

Ansvarsområde Utbildning 

Ansvarsområde Att möta medlemmar

Ansvarsområde Presidiet

Ansvarsområde Chefer/ledare

Ansvarsområde Enskilda medlemsärenden (EMÄ)

Vårdförbundet Direkt

Kontakta Vårdförbundet Direkt för att få personlig rådgivning i frågor om din anställning och lön, ditt yrke och medlemskap. Eller om du vill bli medlem.

Öppet vardagar: 08.00-18.00