Förtroendevalda och administratör med länsövergripande uppdrag

Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda och administratör med länsövergripande uppdrag.

Susanne Augustsson, samordnare
010-104 72 80 
susanne.augustsson@regionostergotland.se

Helene Esping, samordnare 
010-104 30 45 
helene.esping@regionostergotland.se

Ann-Marie Kempe, samordnare
010-104 30 35
ann-marie.kempe@regionostergotland.se

Eva Edelönn, samordnare
010-103 43 43
eva.edelonn@regionostergotland.se

Carina Wennerström, samordnare
010-103 47 85
carina.wennerstrom@regionostergotland.se

Barbro Karlsson, samordnare
010-103 41 05
barbro.karlsson@regionostergotland.se

Hedvig Axén, samordnare
010-104 30 80
hedvig.axen@regionostergotland.se

Ann-Sofie Nilsson, administratör
010-104 75 66
ann-sofie.nilsson@regionostergotland.se

 

Kristina Catania, samordnare
010-103 46 10
kristina.catania@regionostergotland.se

Ann-Kristin Svedberg, samordnare
010-104 00 09
ann-kristin.svedberg@regionostergotland.se