Ansvarsområde enskilda medlemsärenden (EMÄ)

Vi ger råd och vägleder i det enskilda medlemsärendet.

Ansvariga:

 

Kristina Catania
Telefon: 010-103 63 35
E-post:  kristina.catania@regionostergotland.se

Ann-Marie Kempe
Telefon: 010-104 30 35
E-post: ann-marie.kempe@regionostergotland.se

Barbro Karlsson
Telefon: 010-103 41 05
E-post: barbro.karlsson@regionostergotland.se